لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مثلث های متساوی الاضلاع هم نهشت

   ♡☆ ♤♧
  16 آذر 22:12

6 پرسش 1 پاسخ 31 امتیاز
ریاضی نهم دوره اول متوسطه

یک مثلث متساوی الاضلاع را به چهار مثلث هم نهشت تقسیم کرده ایم. محیط مثلث اولیه چند برابر محیط یکی از مثلث های هم نهشت میباشد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   غلامرضا بصیری
  17 آذر 11:26

1 پرسش 13 پاسخ 17 امتیاز

یک مثلث متساوی الاضلاع در صورتی به 4 مثلث متساوی الاضلاع هم نهشت تقسیم می شود که وسط اضلاع به هم وصل شود.
اگر ضلع مثلث بزرگ x باشد ضلع مثلث کوچکتر نصف آن یعنی یک دوم x است.
محیط مثلث بزرگ برابر 3x و محیط مثلث کوچک سه دوم x است.
پس جواب میشه 2 برابر

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   ام کلثوم عظیمی
  17 آذر 10:50

2 پرسش 263 پاسخ 1427 امتیاز

یک مثلث متساوی الاضلاع در صورتی به 4 مثلث متساوی الاضلاع همنهشت تقسیم میشه که وسطهای سه ضلع رو پیدا کنیم و بهم وصل کنیم،
پس اگه ضلع مثلث بزرگتر a باشه ضلع کوچکتر نصف a خواهد شد..
محیط بزرگه 3a
محیط کوچیکه سه دوم a
پس جواب سؤال شما 2 برابر است.

   سینا آذرلی
  17 آذر 21:56

5 پرسش 50 پاسخ 95 امتیاز

جواب 2 است