لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مواد اولیه اماس، پلاستیک و کتاب

   محمد مهدی حیدرپور
  16 آذر 21:45

4 پرسش 3 پاسخ 25 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

مواد اولیه زیر را به ترتیب بنویسید
مواد:( الماس-قاب پلاستیکی-کتاب-نمک خوراکی-آلومینیوم-اکسیژن)
مواد اولیه:(سنگ های معدنی-هوا-آب دریا-نفت خام-سنگ های آتشفشانی-درخت)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مصیب هاشم پور
  17 آذر 18:15

45 پرسش 379 پاسخ 1216 امتیاز

سنگ های معدنی از کانی های مختلف و کانی از عنصرهای مختلف ساخته شده است.
هوا از عناصر و ترکیبات مختلف مثل عنصر نیتروژن و اکسیژن و آرگون و ترکیباتی مثل کربن دی اکسید و بخار آب
آب دریا ازمخلوط آب و املاح مختلف مانند نمک
نفت خام از هیدروکربن های مختلف مانند قیر و روغن و گازوئیل،سنگ های آتشفشانی از کانی های آذرین،درخت از مخلوط ترکیب های مختلف ولی قسمت زیادش سلولز هست داخلش قند و آب و مواد دیگه ای هم وجود داره

   مصیب هاشم پور
  17 آذر 18:07

45 پرسش 379 پاسخ 1216 امتیاز

الماس از پیوند اشتراکی بین تعداد زیادی از اتم های کربن. الماس از دگرگونی شدید نوعی زغال سنگ به دست می آید.
قاب پلاستیکی از جنس پلاستیک یعنی پلیمر و یا درشت مولکولی از کربن و هیدروژن،مونومر آن می تواند اتیلن باشد.
کتاب از پلیمر سلولز که مونومر آن مولکول گلوکز است خود گلوکز از اتم های کربن هیدروژن و اکسیژن ساخته شده است
نمک خوراکی از یون های مثبت سدیم و یون منفی کلرید
اکسیژن از دو اتم اکسیژن