{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!

پربازدیدها: #آزمون‌های_آذر #کلاس‌های_آنلاین #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چرا استفاده از لوله های خرطومی در مسیر دود وسایل گاز سوز خطرناک است؟

   نرگس حاجی زکی
  25 بهمن 14:02

3 پرسش 0 پاسخ 21 امتیاز
کار و فناوری نهم دوره اول متوسطه

چرا استفاده از لوله های خرطومی در مسیر دود وسایل گاز سوز خطرناک بوده و استفاده از آن مجاز نمی باشد؟


تصویر ضمیمه سوال: چرا استفاده از لوله های خرطومی در مسیر دود وسایل گاز سوز خطرناک بوده و استفاده از آن مجاز نمی باشد؟
لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مرجان انتشاری
  9 اسفند 16:52

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

انواع دودکشها :
دودکشهائی که مورد استفاده قرار میگیرند به دو بخش تقسیم می شوند :
1- دودکشهائی که هنگام ساخت بنا در داخل دیوار کار گذاشته میشوند.
2- دودکشهائی که به وسائل گازسوز متصل می شوند.
دودکشهای بخش اول یعنی آنهایی که در داخل دیوار کار گذاشته می شوند ، می تواند از نوع سیمانی ، آجری و یا ایرانیتی باشد که بهتر است از دودکشهای نوع ایرانیتی استفاده شود ، چون دودکشهای سیمانی دارای گوشته زیادی هستند و قطر داخلی آنها کمتر از دودکشهای ایرانیتی است و باید توجه داشت که قطر دودکشها با میزان قدرت تخلیه دود ارتباط مستقیم دارد .
محل اتصال این لوله ها باید کاملا" پوشیده باشد چون اگر این درزها پوشیده نباشد به مرور زمان باعث ایجاد ترک در دیوار می شود و ممکن است گازهای سمی از طریق همین درز و شکافها وارد محیط خانه شود . ضمنا" اگرمحل اتصال لوله ها پوشانده شده نباشد و در هوای آزاد قرار گیرد ، باعث برگشت دود و گازهای سمی به داخل اتاق می گردد. به این نکته نیز باید توجه داشت که در حین ساخت بنا و قبل از بتون ریزی باید مسیر دودکش انتخاب شود.
دودکشهای بخش دوم یعنی آنهایی که به وسائل گاز سوز متصل میشوند شامل لوله های خرطومی ، پلاستیکی و فلزی می باشد . نوع خرطومی و پلاستیکی به هیچ عنوان برای استفاده دودکش مناسب نمی باشند و فقط جهت تهویه هوای محیط استفاده می شوند .
این لوله ها در صورت استفاده بعنوان دودکش ، گاها" ممکن است از محل خود خارج شده و باعث ایجاد حادثه گردند . ضمن اینکه بخاطر تفاوت سایز با سایر لوله های دودکش براحتی با دریچه دودکش کیپ نمی شوند و ممکن است باعث پخش گازهای سمی در محیط و ایجاد حادثه گردند.

   ایرین AA
  13 آذر 15:15

0 پرسش 392 پاسخ 2352 امتیاز

.....................................

   محمد حسین پرهیزکار
  14 مهر 15:57

2 پرسش 7 پاسخ 29 امتیاز

من میشناسم کسایی که بدون لوله روشن میکردن تو اتاق الانم زندن????

   Zahra Naeemi
  20 اردیبهشت 10:06

0 پرسش 8 پاسخ 18 امتیاز
سلام

انواع دودکشها :
دودکشهائی که مورد استفاده قرار میگیرند به دو بخش تقسیم می شوند :
1- دودکشهائی که هنگام ساخت بنا در داخل دیوار کار گذاشته میشوند.
2- دودکشهائی که به وسائل گازسوز متصل می شوند.
دودکشهای بخش اول یعنی آنهایی که در داخل دیوار کار گذاشته می شوند ، می تواند از نوع سیمانی ، آجری و یا ایرانیتی باشد که بهتر است از دودکشهای نوع ایرانیتی استفاده شود ، چون دودکشهای سیمانی دارای گوشته زیادی هستند و قطر داخلی آنها کمتر از دودکشهای ایرانیتی است و باید توجه داشت که قطر دودکشها با میزان قدرت تخلیه دود ارتباط مستقیم دارد .
محل اتصال این لوله ها باید کاملا" پوشیده باشد چون اگر این درزها پوشیده نباشد به مرور زمان باعث ایجاد ترک در دیوار می شود و ممکن است گازهای سمی از طریق همین درز و شکافها وارد محیط خانه شود . ضمنا" اگرمحل اتصال لوله ها پوشانده شده نباشد و در هوای آزاد قرار گیرد ، باعث برگشت دود و گازهای سمی به داخل اتاق می گردد. به این نکته نیز باید توجه داشت که در حین ساخت بنا و قبل از بتون ریزی باید مسیر دودکش انتخاب شود.
دودکشهای بخش دوم یعنی آنهایی که به وسائل گاز سوز متصل میشوند شامل لوله های خرطومی ، پلاستیکی و فلزی می باشد . نوع خرطومی و پلاستیکی به هیچ عنوان برای استفاده دودکش مناسب نمی باشند و فقط جهت تهویه هوای محیط استفاده می شوند .
این لوله ها در صورت استفاده بعنوان دودکش ، گاها" ممکن است از محل خود خارج شده و باعث ایجاد حادثه گردند . ضمن اینکه بخاطر تفاوت سایز با سایر لوله های دودکش براحتی با دریچه دودکش کیپ نمی شوند و ممکن است باعث پخش گازهای سمی در محیط و ایجاد حادثه گردند.
پس اگه کسی میخواد از این ها استفاده کنه باید کاملا پروتکل ها رو بلد باشه تا آسیبی بهش نرسه و ایجاد خطر نشه

موفق باشید

   حسین بابائی
  6 فروردین 15:55

0 پرسش 159 پاسخ 1914 امتیاز

چون کسی ک از اینا استافادِ میکنِ باید تمام پروتوکول های استفاده از اون رو بلد باشِ وگرنَ میتونِ خیلی براش خطر ایجاد کنه

   Bist Bistoyek
  23 دی 12:11

1 پرسش 145 پاسخ 900 امتیاز

دودکشها :
دودکشهائی که مورد استفاده قرار میگیرند به دو بخش تقسیم می شوند :
1- دودکشهائی که هنگام ساخت بنا در داخل دیوار کار گذاشته میشوند.
2- دودکشهائی که به وسائل گازسوز متصل می شوند.
دودکشهای بخش اول یعنی آنهایی که در داخل دیوار کار گذاشته می شوند ، می تواند از نوع سیمانی ، آجری و یا ایرانیتی باشد که بهتر است از دودکشهای نوع ایرانیتی استفاده شود ، چون دودکشهای سیمانی دارای گوشته زیادی هستند و قطر داخلی آنها کمتر از دودکشهای ایرانیتی است و باید توجه داشت که قطر دودکشها با میزان قدرت تخلیه دود ارتباط مستقیم دارد .
محل اتصال این لوله ها باید کاملا" پوشیده باشد چون اگر این درزها پوشیده نباشد به مرور زمان باعث ایجاد ترک در دیوار می شود و ممکن است گازهای سمی از طریق همین درز و شکافها وارد محیط خانه شود . ضمنا" اگرمحل اتصال لوله ها پوشانده شده نباشد و در هوای آزاد قرار گیرد ، باعث برگشت دود و گازهای سمی به داخل اتاق می گردد. به این نکته نیز باید توجه داشت که در حین ساخت بنا و قبل از بتون ریزی باید مسیر دودکش انتخاب شود.
دودکشهای بخش دوم یعنی آنهایی که به وسائل گاز سوز متصل میشوند شامل لوله های خرطومی ، پلاستیکی و فلزی می باشد . نوع خرطومی و پلاستیکی به هیچ عنوان برای استفاده دودکش مناسب نمی باشند و فقط جهت تهویه هوای محیط استفاده می شوند .
این لوله ها در صورت استفاده بعنوان دودکش ، گاها" ممکن است از محل خود خارج شده و باعث ایجاد حادثه گردند . ضمن اینکه بخاطر تفاوت سایز با سایر لوله های دودکش براحتی با دریچه دودکش کیپ نمی شوند و ممکن است باعث پخش گازهای سمی در محیط و ایجاد حادثه گردند.

   اا اا
  18 خرداد 12:29

6 پرسش 108 پاسخ 1783 امتیاز

نواع دودکشها :
دودکشهائی که مورد استفاده قرار میگیرند به دو بخش تقسیم می شوند :
1- دودکشهائی که هنگام ساخت بنا در داخل دیوار کار گذاشته میشوند.
2- دودکشهائی که به وسائل گازسوز متصل می شوند.
دودکشهای بخش اول یعنی آنهایی که در داخل دیوار کار گذاشته می شوند ، می تواند از نوع سیمانی ، آجری و یا ایرانیتی باشد که بهتر است از دودکشهای نوع ایرانیتی استفاده شود ، چون دودکشهای سیمانی دارای گوشته زیادی هستند و قطر داخلی آنها کمتر از دودکشهای ایرانیتی است و باید توجه داشت که قطر دودکشها با میزان قدرت تخلیه دود ارتباط مستقیم دارد .
محل اتصال این لوله ها باید کاملا" پوشیده باشد چون اگر این درزها پوشیده نباشد به مرور زمان باعث ایجاد ترک در دیوار می شود و ممکن است گازهای سمی از طریق همین درز و شکافها وارد محیط خانه شود . ضمنا" اگرمحل اتصال لوله ها پوشانده شده نباشد و در هوای آزاد قرار گیرد ، باعث برگشت دود و گازهای سمی به داخل اتاق می گردد. به این نکته نیز باید توجه داشت که در حین ساخت بنا و قبل از بتون ریزی باید مسیر دودکش انتخاب شود.
دودکشهای بخش دوم یعنی آنهایی که به وسائل گاز سوز متصل میشوند شامل لوله های خرطومی ، پلاستیکی و فلزی می باشد . نوع خرطومی و پلاستیکی به هیچ عنوان برای استفاده دودکش مناسب نمی باشند و فقط جهت تهویه هوای محیط استفاده می شوند .
این لوله ها در صورت استفاده بعنوان دودکش ، گاها" ممکن است از محل خود خارج شده و باعث ایجاد حادثه گردند . ضمن اینکه بخاطر تفاوت سایز با سایر لوله های دودکش براحتی با دریچه دودکش کیپ نمی شوند و ممکن است باعث پخش گازهای سمی در محیط و ایجاد حادثه گردند.

   Amirhossein hosseingholi
  21 تیر 22:17

87 پرسش 205 پاسخ 1086 امتیاز

خب ما خودمون وارد کننده ایم.این لوله های فلزی یه لایه ی پلاستیکی دور خودشون دارن که بر اثر حرارت خراب میشه و خوب بخش فلزی هم همینطور.این لوله ها اگه خراب بشن مثل فنر باز میشن.
بعد اونوقته که سیم اونتو دیگه عایق نیست...

   محمد طاها طاها
  7 دی 16:27

5 پرسش 92 پاسخ 71 امتیاز

زیرا ممکن است جایی از آن سوراخ شود یا از داغ شدن زیاد آب شود یا از مکانی که دودکش به پشتیبان وصل است خارج شود