لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

فرق بین الگوسازی و حدس و آزمایش چیست؟

   زهرا حاجیان
  15 آذر 22:00

2 پرسش 6 پاسخ 16 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

چه فرقی بین جدول هایشان و چیز هایی که در انهامینویسیم هست


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   نیکان رشیدی
23 آذر 16:35

0 پرسش 176 پاسخ 736 امتیاز

لگو سازی به زبان ساده یعنی یافتن راه حلی که با داده های مسئله تطابق و سازگاری داشته باشد و بتوان با بهره گیری از آن به سوال پاسخ داد.

حدس یعنی تخمین الگویی که از درستی یا نادرستی آن مطمئن نیستیم

آزمایش یعنی آزمودن الگویی که حدس زدیم و می خواهیم از درستی یا نادرستی آن مطمئن شویم

   نیکان رشیدی
23 آذر 16:34

0 پرسش 176 پاسخ 736 امتیاز

الگوسازی یعنی ما با الگویی که پیدا می کنیم جلو بریم ولی حدس آزمایش یعنی ما با فرمولی که حدس زدیم که هم امکان داره درست باشه یا غلت یه مسئله رو حل کنیم تا بفهمیم فرمول درست هست یانه اگه درست نبود یه حدس دیگه می زنیم تا جواب اون طوری که می خوایم بشه فرقشون اینه

   علی ساعی پور
16 آذر 19:22

3 پرسش 62 پاسخ 278 امتیاز

الگو سازی به زبان ساده یعنی یافتن راه حلی که با داده های مسئله تطابق و سازگاری داشته باشد و بتوان با بهره گیری از آن به سوال پاسخ داد.

حدس یعنی تخمین الگویی که از درستی یا نادرستی آن مطمئن نیستیم

آزمایش یعنی آزمودن الگویی که حدس زدیم و می خواهیم از درستی یا نادرستی آن مطمئن شویم

   سینا بخش زاده
16 آذر 9:15

2 پرسش 5 پاسخ 42 امتیاز

الگوسازی یعنی ما با الگویی که پیدا می کنیم جلو بریم ولی حدس آزمایش یعنی ما با فرمولی که حدس زدیم که هم امکان داره درست باشه یا غلت یه مسئله رو حل کنیم تا بفهمیم فرمول درست هست یانه اگه درست نبود یه حدس دیگه می زنیم تا جواب اون طوری که می خوایم بشه فرقشون اینه

   Asal M
19 آذر 19:23

1 پرسش 3 پاسخ 6 امتیاز

الگوسازی یعنی با توجه به فرمول که از روی شکل بدست میآریم جلو بریم و حدس آزمایش بدون بدست آوردن فرمول با توجه به حدس و تقریب جلو بریم
در جدول هاهم با توجه به همین الگو بدست می اوریم
موفق باشی

   نهال موقوفه
17 آذر 20:16

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

الگو سازی یعنی اینکه ما بایذد الگو پیدا کنیم بین اعداد و ممکن است هزاران جواب داشته باشد
ولی حدس یعنی یک جواب دارد و شانسی ما یک عدد رو امتحان می کنیم