لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تعداد اعصاب نخاعی و اعصاب مغزی در دستگاه عصبی محیطی

   مبینا ریگی
  15 آذر 8:36

2 پرسش 2 پاسخ 15 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

دستگاه عصبی محیطی ..........جفت عصب نخاعی و.............جفت عصب مغزی دارد.مرسی اگر پاسخ میدهید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   LOVER.*.M.S . .فدای اون رفیقایی ک نخورده مستیم
15 آذر 10:33

14 پرسش 318 پاسخ 1453 امتیاز

31 جفت عصب نخاعی و 12 جفت عصب مغزی."""

   محمد خیری زاده
15 آذر 19:00

0 پرسش 19 پاسخ 89 امتیاز

31...12

   چون تکم،با نمکم .....
15 آذر 13:52

10 پرسش 263 پاسخ 972 امتیاز

31جفت عصب نخاعی و 12جفت عصب مغزی.

   هانا رستمی
15 آذر 12:55

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

31 جفت نخاعی12 جفت عصب مغزی

   ARMIN A
16 آذر 18:28

0 پرسش 7 پاسخ 12 امتیاز

31جفت،12جفت

   سیدمحسن جعفری
15 آذر 23:51

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

31و12

   
15 آذر 20:49

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

۳۱جفت عصب نخاعی۱۲جفت عصب مغزی

   محمد طه زندیان
15 آذر 20:05

0 پرسش 14 پاسخ 12 امتیاز

سلام.31و12

   مصیب هاشم پور
15 آذر 11:41

42 پرسش 374 پاسخ 1089 امتیاز

31 جفت عصب نخاعی 12 جفت عصب مغزی

   ارمیا حیدری
15 آذر 11:25

0 پرسش 17 پاسخ 13 امتیاز

۱۲ جفت عصب مغزی که دوتا دوتا به بخش های مانند چشم و... میروند.قلب و اندام های گوارشی به وسیله این اعصاب به مغز متصل هستند. نخاع هم تارای ۳۱ جفت عصب نخاعی است.