لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چرا متر بر مجذور ثانیه با نیوتون بر کیلو گرم معادل است؟

   مازیار میدانی
  12 آذر 0:35

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

چرا متر بر مجذور ثانیه با نیوتون بر کیلو گرم برابر است ؟اثبات این مسئله.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا محمودی فرد
در 14 آذر 0:41

11 پرسش 563 پاسخ 3801 امتیاز

سلام دوست عزیزم


اولا این یکا مربوطه به شتاب
ثانیا علت اینکه یکی شتاب متر بر مجذور ثانیه هس برمیگرده به کمیت های اساسی.
سرعت میشه جابجایی تقسیم بر زمان یعنی
V=x/t
خب واحدش هم میشه تقسیم واحدهای کمیت های جابجایی بر زمان یعنی متر بر ثانیه
حالا شتاب میشه سرعت تقسیم بر زمان(تغییر سرعت در واحد زمان) یعنی
a=V/t
واحدش هم میشه واحد صورت که سرعته تقسیم بر واحد مخرج که زمانه
یعنی متر برثانیه تقسیم بر ثانیه یعنی همون متر بر مجذور ثانیه

حالا طبق رابطه دوم نیوتن برایند نیروهای وارد برهرجسم میشه جرمش ضربدر شتاب حرکتش
F=ma
حالا از اینجا شتاب میشه نیرو تقسیم بر جرم
واحدش هم بر همین اساس بدست میاد یعنی
نیوتن تقسیم بر کیلوگرم

پس واحد شتاب هم نیوتن بر کیلوگرمه هم متر بر مجذور ثانیه

:)

   علی اسماعیلی
در 12 آذر 10:01

0 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

این دو هم ارز هستند برابر نیستند،چون حاصل نیوتون بر کیلوگرم شتاب است و حاصل متر بر مجذور ثانیه نیز شتاب است

   مصیب هاشم پور
در 14 آذر 23:31

17 پرسش 181 پاسخ 566 امتیاز

از فرمول کار و انرژی جنبشی هم میتوان اثبات کرد. چون هر چیزی که حرکت داره انرژی جنبشی هم داره.
W=f×d کار بر حسب ژول، نیرو بر حسب نیوتن ،و جابه جایی بر حسب متر
K=1/2mv^2 بر حسب ژول،جرم بر حسب کیلوگرم و سرعت بر حسب متر بر مربع ثانیه N×m=kg×(m/s)^2
(N/Kg=(m/m)(m/s^2
N/Kg=m/s^2

   Mobina Mazraee
در 14 آذر 14:13

0 پرسش 19 پاسخ 29 امتیاز

من از دبیرم همون موقع که درس داد پرسیدم گفت این یه قانونه
شما هم مثل یک قانون بدونش:)))

   محمود علی پناه مغانی
در 12 آذر 22:30

1 پرسش 1 پاسخ 5 امتیاز

جواب این سوال چیه؟جعبه ای 8کیلوگرمی با نیروی پیشران 18نیوتون به جلو رانده می شود اگر شتاب حرکت آن 2نیوتون بر کیلو گرم باشد مقدار نیروی اصطکاک را حساب کنید.

   مصیب هاشم پور
در 12 آذر 13:41

17 پرسش 181 پاسخ 566 امتیاز

a=F/m=mg/m=gکه gشتاب گرانش زمین است و واحدش نیز متر بر مجذور ثانیه است.