لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مجموع سه عدد فرد متوالی 105 شده است

   Parsa Bozorgi
  11 آذر 23:41

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

مجموع 3 عدد فرد متوالی 105 شده است. این سه عدد را بدست آورید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد قربانی
در 12 آذر 17:49

0 پرسش 7 پاسخ 12 امتیاز

35=3÷105
35 عدد وسط است. پس یک عدد فرد با کمترین فاصله با35 را که از آن کوچک است را می یابیم.
سپس یک عدد فرد با کمترین فاصله با35 را که از آن بزرگتر است را می یابیم.
33،35،37

   امیرمهدی علی توکلی
در 12 آذر 14:02

0 پرسش 5 پاسخ 10 امتیاز

37/35/33

   ....... f.
در 12 آذر 10:45

5 پرسش 57 پاسخ 592 امتیاز

۳۳/۳۵/۳۷

   علیرضا محمودی فرد
در 14 آذر 0:41

11 پرسش 563 پاسخ 3801 امتیاز

سلام دوست عزیزم


اعداد رو اینجوری بگیرین
2k-1 , 2k+1, 2k+3

2k-1 + 2k+1 + 2k+3 = 105
6k+3=105
6k=102
k=17

پس
اعداد میشن

2k-1=2*17-1=33
2k+1=2*6+1=35
2k+3=2*6+3=37

خب یه بررسی هم کنیم ببینیم درسته یا نه
اولا اینکه این 3عدد، 3عدد فرد متوالی هستن
ثانیا جمعشون میشه
33+35+37=105 که همونیه که باید باشه

:)

   ماهرخت کیانی
در 14 آذر 0:10

2 پرسش 14 پاسخ 95 امتیاز

اولین عدد فردش رو x میگیریم.

عدد فرد بعدی=2+x
عدد فرد سوم=4+x
حالا داریم: ( چهار+x )+( دو+x)+(x)
که میشه: 105 =6+ 3x
از اینجا به بعدش هم معادله ی اسون: 33 =99 بر 3 99=6 ـ 105
حالا 33اولین عددمونه: 37 ، 35 ٰ،33

   ماهرخت کیانی
در 14 آذر 0:08

2 پرسش 14 پاسخ 95 امتیاز

اولین عدد فردش رو x میگیریم.

عدد فرد بعدی=2+x
عدد فرد سوم=4+x
حالا داریم: ( چهار+x )+( دو+x)+(x)
که میشه: 105 =6+ 3x
از اینجا به بعدش هم معادله ی اسون: 33 =99 بر 3 99=6 ـ 105
حالا 33اولین عددمونه: 37 ، 35 ٰ،33

   امیر مهدی ساریخانی
در 13 آذر 14:32

1 پرسش 2 پاسخ 19 امتیاز

33.35.37

   علی ساعی پور
در 12 آذر 19:10

0 پرسش 27 پاسخ 67 امتیاز

33/35/37

   هانا سلطانی زاده
در 12 آذر 18:50

1 پرسش 19 پاسخ 64 امتیاز

(x) + (x+2) + (x+4) = 105
3x+6=105
3x=105-6=99
x=99/3=33
پس میشن 33 و 35 و 37

   امیرمحمود رشیدی
در 15 آذر 13:24

3 پرسش 3 پاسخ 18 امتیاز

x+(x+2)+(x+4)=105
3x=105-2-4
3x=99
x=99 3
33
33+2=35
33+4=37
33-37-35

   پدرام اینانلو
در 13 آذر 19:46

0 پرسش 24 پاسخ 49 امتیاز

اگر x=کوچکترین عدد مطلوب است:
x+x+2+x+4=105
3x+6=105
3x=105-6
3x=99
x=33
این سه عدد مساوی اند با33و35و37

   mohammad Mahmoodi
در 12 آذر 21:17

1 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

35و33و37

   سدنا محبت
در 12 آذر 21:06

2 پرسش 13 پاسخ 24 امتیاز

33 + 35 + 37 = 105


   محمد مهدی براتی
در 12 آذر 20:42

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

33/35/37

   ترنم سیرانی
در 12 آذر 18:13

0 پرسش 6 پاسخ 16 امتیاز

33/35/37

   نجنگیده، نباز .....
در 12 آذر 15:09

4 پرسش 63 پاسخ 210 امتیاز

33/35/37

   ....... f.
در 12 آذر 10:45

5 پرسش 57 پاسخ 592 امتیاز

۳۳/۳۵/۳۷

   علی اسماعیلی
در 12 آذر 10:04

0 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

33,35,37