لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا با وصل کردن وسط ضلع های یک متوازی‌الاضلاع به صورت متوالی یک لوزی به وجود می آید؟

   Mohammad Baghbani
  11 آذر 23:17

2 پرسش 0 پاسخ 10 امتیاز
ریاضی هشتم دوره اول متوسطه

چگونه اثبات کنیم که با وصل کردن وسط ضلع های یک متوازی‌الاضلاع به صورت متوالی یک لوزی بوجود می اید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امیرعباس علمحمدی
  12 آذر 18:06

0 پرسش 63 پاسخ 62 امتیاز

خیر. یک متوازی الاضلاع دیگر می‌سازد. چون ضلع های متوازی الاضلاع روبروی همدیگر نیستند، پس اندازه ضلع های شکل حاصل برابر نمی‌شود ولی موازی می‌شوند.

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   ایمان سلیمانی
  12 آذر 19:13

0 پرسش 4 پاسخ 34 امتیاز

توضیح کامل و دقیق :

1- اگر وسط ضلع های مستطیل نقطه بزاریم و به هم وصل کنیم لوزی بدست میاید
2- از نظر دیگر می توانیم بگوییم هر 4 ضلعی که دارای 4 زاویه قائمه داشته باشد متواضی الاضلاع است
پس مربع و مستطیل و لوزی یک متواضی الاضلاع هستند اما هر متواضی الاضلاع مربع و لوزی و مستطیل نیس

   nazi ...
  12 آذر 13:04

6 پرسش 35 پاسخ 137 امتیاز

یه دونه متوازی الضلاع میکشی بعد وسط های هر 4 ضلع رو به هم وصل میکنی همین

   امیرمهدی علی توکلی
  12 آذر 13:51

0 پرسش 5 پاسخ 10 امتیاز

جواب این دوستمون غلطه به دلیل اینکه لوزی یک نوع متوازی الاضلاع است ونکات مشترکی باهم دارند برای مثال ضلع های روبه رو در لوزی متوازی الاضلاع برابرند