لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

مواد اولیه سیمان و لیوان و بشقاب

   علی قیم
  11 آذر 22:41

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

مواد اولیه سیمان و لیوان و بشقاب به ترتیب نام ببرید


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   voleyball is my life
  12 آذر 10:39

9 پرسش 174 پاسخ 1415 امتیاز

سیمان:اهک خاک رس
لیوان:شیشه
شیشه:ماسه

   فاطمه حقدادی
  20 دی 10:53

3 پرسش 11 پاسخ 25 امتیاز

سیمان=اهک و خاک رس_لیوان=ماسه_بشقاب چینی=خاک رس

   فرزام شيخ
  15 آذر 20:57

2 پرسش 31 پاسخ 44 امتیاز

سیمان:خاک رس-آهک
لیوان:ماسه
بشقاب:خاک رس

   محمدمهدی یاراحمدی
  12 آذر 15:07

2 پرسش 3 پاسخ 13 امتیاز

سیمان خاک روس و آهک.لیوان از شیشه ای ماسه .بشقاب از چینی از خاک رس

   مصیب هاشم پور
  12 آذر 13:44

45 پرسش 380 پاسخ 1217 امتیاز

سیمان : خاک رس و آهک ،لیوان از شیشه هست و شیشه از دانه های ماسه که اکثرا سیلیسی هستند و بشقاب هم اگه چینی باشه خاک رس.