لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تعارض میان تکوین و تشریع

   احمد جعفر تهرانی
  8 آذر 11:08

21 پرسش 50 پاسخ 166 امتیاز
دین و زندگی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

این که انسان برای زندگی خپد برنامه ریزی میکند آیا با سنت های خدا در تعارض نیست


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   احمد جعفر تهرانی
11 آذر 16:16

21 پرسش 50 پاسخ 166 امتیاز

خیر
زیرا یکی از سنت های خدا این است که انسان قابلیت برنامه ریزی برای زندگی خودش را داشته باشد و این را به نام اختیار ما می شناسیم
یعنی سنت خدا این است که در انجام کارهایش مختار باشد

   Tara .
11 آذر 13:50

16 پرسش 119 پاسخ 760 امتیاز

خیر انسان در چارچوب قوانین و سنت های الهی دارای اختیار و قدرت تصمیم گیری ست.طبق قرآن سرنوشت انسان ها در اختیار خودشان است و خدا تنها راه را به انها نشان نیدهد و در مسیر به انان مدد میرساند . بارها در کتاب درسی هم به لزوم برنامه ریزی انسان برای زندگی خود در راه رسیدن به هدف تاکید شده.