لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تغییرات جرم و وزن در سیاره های مختلف

   بیتا کرم وندی
  1 آذر 16:44

1 پرسش 14 پاسخ 23 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

وزن یک پرتقال200 گرمی در یک سیاره8/4 نیوتون و درسیاره ی دیگر 4/2 نیوتون است.
اگر نیروی گرانش وارد بر جسمی در سیاره اول 210 نیوتون باشد، جرم این جسم در سیاره دوم چند کیلوگرم می باشد؟
1) 10
2) 5
3) 21
4) 42


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   علیرضا محمودی فرد
  2 آذر 0:27

139 پرسش 800 پاسخ 6034 امتیاز

سلام دوست عزیز


g1*0.2=8.4
g2*0.2=4.2

g1=8.4/0.2=42
g2=4.2/0.2=21

F1=m1g1
F2=m2g2


m1=F1/g1=210/42=5kg
m2=m1=5kg
F2=m2g2=5*21=105N

2

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   علیرضا محمودی فرد
  6 آذر 0:02

139 پرسش 800 پاسخ 6034 امتیاز

خواهش میکنم :)

   بیتا کرم وندی
  2 آذر 18:51

1 پرسش 14 پاسخ 23 امتیاز

از راه حل های شما متشکرم

   مصیب هاشم پور
  1 آذر 23:55

45 پرسش 379 پاسخ 1246 امتیاز

گزینه 2 جواب 5 کیلوگرم.شتاب گرانش در سیاره اول 42 است پس جسم 210 نیوتنی جرمی برابر 5 کیلوگرم دارد از آنجایی که جرم جسم همیشه ثابت است پس در سیاره دوم هم 5 کیلوگرم خواهد داشت.