لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

گیرنده های حسی چشایی روی زبان

   Hediye Naderluie
  28 آبان 18:33

12 پرسش 402 پاسخ 1586 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

کدام قسمت از زبان مزه ی تلخی را احساس می کند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ساسان کریمی نژاد
  7 آذر 8:23

0 پرسش 4 پاسخ -3 امتیاز

ته زبان

   محمدامین عزتی
  3 آذر 14:55

2 پرسش 7 پاسخ 37 امتیاز

ته زبان مزه تلخ. وسط زبان مزه های خوشایند یااُمامی طرفین زبان مزه شور و ترش نوک زبان مزه شیرین را احساس میکند

   مهدی محمدی
  30 آبان 17:50

3 پرسش 13 پاسخ 30 امتیاز

اخر زبان

   *BARDIA* *
  30 آبان 14:00

21 پرسش 194 پاسخ 1111 امتیاز

ته زبان

   MAEDEH SHAKERIAM
  29 آبان 20:27

10 پرسش 68 پاسخ 228 امتیاز

فکر میکنم بالای زبان سمت چپ البته اطمینان ندارم

   kjbkguykk ........
  28 آبان 21:43

5 پرسش 20 پاسخ 127 امتیاز

اخر زبان مزه های تلخ رو می فهمه

   mobina amiri
  1 آذر 14:41

3 پرسش 11 پاسخ 32 امتیاز

ته زبان

   بیخیال همه چی
  29 آبان 13:39

30 پرسش 308 پاسخ 432 امتیاز

اخر زبان