لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

گیرنده های حسی چشایی روی زبان

   نجنگیده، نباز .....
  28 آبان 18:33

4 پرسش 63 پاسخ 210 امتیاز
علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

کدام قسمت از زبان مزه ی تلخی را احساس می کند؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ساسان کریمی نژاد
در 7 آذر 8:23

0 پرسش 5 پاسخ 3 امتیاز

ته زبان

   محمدامین عزتی
در 3 آذر 14:55

1 پرسش 5 پاسخ 10 امتیاز

ته زبان مزه تلخ. وسط زبان مزه های خوشایند یااُمامی طرفین زبان مزه شور و ترش نوک زبان مزه شیرین را احساس میکند

   mobina amiri
در 1 آذر 14:41

1 پرسش 4 پاسخ 13 امتیاز

ته زبان

   مهدی محمدی
در 30 آبان 17:50

3 پرسش 11 پاسخ 31 امتیاز

اخر زبان

   *BARDIA* *
در 30 آبان 14:00

21 پرسش 193 پاسخ 1105 امتیاز

ته زبان

   MAEDEH SHAKERIAM
در 29 آبان 20:27

8 پرسش 28 پاسخ 75 امتیاز

فکر میکنم بالای زبان سمت چپ البته اطمینان ندارم

   kjbkguykk ........
در 28 آبان 21:43

5 پرسش 20 پاسخ 127 امتیاز

اخر زبان مزه های تلخ رو می فهمه

   sara askari
در 29 آبان 13:39

15 پرسش 94 پاسخ 174 امتیاز

اخر زبان