لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

سه عدد بعدی الگوی عددی را بیابید

   محمد پاک نژاد
  27 آبان 21:03

11 پرسش 9 پاسخ 76 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

۳عدد بعدی الگوی عددی زیر را بیابید
۱
۱۱
۲۱
۱۲۱۱
۱۱۱۲۲۱
۳۱۲۲۱۱
؟
؟
؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   ....... f.
در 29 آبان 22:54

5 پرسش 57 پاسخ 592 امتیاز

13112221
1113213111
31131211131221

   امیررضا حاجی نوروزی
در 28 آبان 14:16

0 پرسش 16 پاسخ 31 امتیاز

۱۳۱۱۲۲۲۱
۱۱۱۳۲۱۳۲۱۱

   کیانا نظری
در 1 آذر 16:47

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

راهش اینه که هر الگو داره عدد قبلیشو میشماره برای مثال جمله دوم داره قبلیشو میشماره یعنی یک دونه یک

   حسام حمیدی
در 30 آبان 9:08

0 پرسش 8 پاسخ 13 امتیاز

13112221

1113213111

31131211131221

   سید محسن میرعظیمی
در 29 آبان 10:38

0 پرسش 6 پاسخ 11 امتیاز

112112 1111112 53223
.

   آرمین محمدی چیرانی
در 28 آبان 22:39

0 پرسش 15 پاسخ 25 امتیاز

هرجمله مساوی با قرار دادن جمله دو تا قبلی پشت جمله قبلی و مقلوب کردن آن در نهایت

   پویا دوخایی
در 28 آبان 19:02

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

13112221
1113213111
31131211131221

   Alireza najafi
در 28 آبان 18:01

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

13112221
1113213111
31131211131221
باتشکر نجفی دانش آموز مدرسه نمونه دولتی علی ابن ابیطالب

   خالد قاضی
در 28 آبان 16:38

0 پرسش 141 پاسخ 276 امتیاز

13112221
1113213111
31131211131221
باتشکر قاضی دبیر ریاضیات

   *BARDIA* *
در 28 آبان 14:42

21 پرسش 193 پاسخ 1105 امتیاز

13112221
1113213211
31131211131221

   مهدی انعامی
در 11 آذر 16:20

2 پرسش 13 پاسخ 20 امتیاز

میشه واضح تر توضیح بدین؟

   عرفان کاهانی
در 5 آذر 17:58

5 پرسش 45 پاسخ 89 امتیاز

13112221
1113213111
31131211131221

راهش اینه که هر الگو داره عدد قبلیشو میشماره برای مثال جمله دوم داره قبلیشو میشماره یعنی یک دونه یک