لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

سه عدد بعدی الگوی عددی را بیابید

   محمد پاک نژاد
  27 آبان 21:03

26 پرسش 12 پاسخ 153 امتیاز
ریاضی هفتم دوره اول متوسطه

۳عدد بعدی الگوی عددی زیر را بیابید
۱
۱۱
۲۱
۱۲۱۱
۱۱۱۲۲۱
۳۱۲۲۱۱
؟
؟
؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   voleyball is my life
  29 آبان 22:54

9 پرسش 174 پاسخ 1397 امتیاز

13112221
1113213111
31131211131221

   امیرحسین حاجی نوروزی
  28 آبان 14:16

0 پرسش 14 پاسخ 34 امتیاز

۱۳۱۱۲۲۲۱
۱۱۱۳۲۱۳۲۱۱

   کیانا نظری
  1 آذر 16:47

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

راهش اینه که هر الگو داره عدد قبلیشو میشماره برای مثال جمله دوم داره قبلیشو میشماره یعنی یک دونه یک

   حسام حمیدی
  30 آبان 9:08

0 پرسش 8 پاسخ 7 امتیاز

13112221

1113213111

31131211131221

   سید محسن میرعظیمی
  29 آبان 10:38

0 پرسش 6 پاسخ 11 امتیاز

112112 1111112 53223
.

   آرمین محمدی چیرانی
  28 آبان 22:39

0 پرسش 15 پاسخ 20 امتیاز

هرجمله مساوی با قرار دادن جمله دو تا قبلی پشت جمله قبلی و مقلوب کردن آن در نهایت

   پویا دوخایی
  28 آبان 19:02

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

13112221
1113213111
31131211131221

   Alireza najafi
  28 آبان 18:01

0 پرسش 6 پاسخ 5 امتیاز

13112221
1113213111
31131211131221
باتشکر نجفی دانش آموز مدرسه نمونه دولتی علی ابن ابیطالب

   خالد قاضی
  28 آبان 16:38

0 پرسش 269 پاسخ 694 امتیاز

13112221
1113213111
31131211131221
باتشکر قاضی دبیر ریاضیات

   *BARDIA* *
  28 آبان 14:42

21 پرسش 194 پاسخ 1111 امتیاز

13112221
1113213211
31131211131221

   Mahdi enami
  11 آذر 16:20

5 پرسش 20 پاسخ 44 امتیاز

میشه واضح تر توضیح بدین؟

   عرفان کاهانی
  5 آذر 17:58

8 پرسش 72 پاسخ 134 امتیاز

13112221
1113213111
31131211131221

راهش اینه که هر الگو داره عدد قبلیشو میشماره برای مثال جمله دوم داره قبلیشو میشماره یعنی یک دونه یک