لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

پیامبران الوالعزم و کتاب آنها؟

   یا مهدی
  25 آبان 20:38

14 پرسش 59 پاسخ 175 امتیاز
هدیه‌های آسمانی ششم دبستان

پیامبران الوالعزم کدام پیامبران هستند؟ هر کدام چه کتابی داشتند؟ وپیامبران الولعزم یعنی چه؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   امیرحسین حاجی نوروزی
  26 آبان 15:55

0 پرسش 14 پاسخ 34 امتیاز

به عقیده بعضی نوح و ابراهیم صحف، موسی تورات، عیسی انجیل، و حضرت محمد قران را دارا هستند.
به عقیده بعضی از افراد دیگر ابراهیم صحف، موسی تورات ، داوود زبور، عیسی انجیل و پیامبر قران را دارا هستند.
و پیامبر اولوالعزم یعنی پیامبری که دارای مقام در نزد خداوند و نشانه در نزد مردم بوده اند.
انها تنها پیامبران دارای کتاب آسمانی بوده اند.

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Amirmohamad mohebbi
  22 بهمن 14:44

0 پرسش 11 پاسخ 41 امتیاز

سلام پیامبران الوالعزم به ترتیب:حضرت نوع،حضرت ابراهیم،حضرت موسی،حضرت عیسی،حضرت محمد«ص»
پیامبرانی که کتاب اسمانی دارند:حضرت محمد«ص»:قرآن
حضرت عیسی:انجیل
حضرت موسی:تورات
حضرت ابراهیم:صحف داشته اند.
پیامبران الئالعزم یعنی پیامبرانی که هیچ گاه گناه نکردند.

   سامان مرادی
  8 آذر 14:25

0 پرسش 3 پاسخ 8 امتیاز

حضرت نوح(ع)حضرت ابراهیم(ع)حضرت موسی(ع)حضرت عیسی(ع)حضرت محمد(ص) پیامبران الوالعزم هستند.

به پیامبرانی که کتاب اسمانی دارند و هیچ وقت گناهی نکرده اند پیامبران الوالعزم میگویند.

برای حفظ کردن آنها میتوانید اینگونه بگویید:نوح,ابرهیم,موسی عیسی محمد (به ویلگول دقت کنید)

کتاب های آنها:نوح وابراهیم: صحف ، موسی: تورات ، عیسی: انجیل و محمد: قران است.

   mobina ^-^ ^-^
  26 آبان 14:12

7 پرسش 146 پاسخ 464 امتیاز

حضرت نوح (ع)حضرت ابراهیم (ع) حضرت موسی (ع)حضرت عیسی (ع) حضرت محمد(ص)

نوح :صحف
ابراهیم:صحف
موسی:تورات
عیسی:انجیل
محمد :قرانبزرگترین پیامبران خدا

   behzad leito
  8 خرداد 0:21

0 پرسش 25 پاسخ 65 امتیاز

حضرت نوح،حضرت ابراهیم ،حضرت عیسی،حضرت موسی،حضرت محمد (ص)
حضرت ابراهیم:صحف
حضرت عیسی:انجیل
حضرت موسی:تورات
حضرت محمد (ص):قرآن کریم
پیامبرانی که دین و شریعت و کتاب آسمانی دارند^_^

   آرمین راد
  19 بهمن 18:47

0 پرسش 9 پاسخ 8 امتیاز

حضرت نوح ابراهیم موسی تورات عیسی انجیل حضرت محمد (ص ) قران

   ریحانه تقی زاده
  23 دی 20:04

0 پرسش 6 پاسخ 11 امتیاز

نوح :صحف
ابراهیم :صحف
موسی :تورات
عیسی: انجیل
محمد :قرآن

   sayed ata safavi
  18 دی 22:12

65 پرسش 228 پاسخ 908 امتیاز

به عقیده بعضی نوح و ابراهیم صحف، موسی تورات، عیسی انجیل، و حضرت محمد قران را دارا هستند.
به عقیده بعضی از افراد دیگر ابراهیم صحف، موسی تورات ، داوود زبور، عیسی انجیل و پیامبر قران را دارا هستند.
و پیامبر اولوالعزم یعنی پیامبری که دارای مقام در نزد خداوند و نشانه در نزد مردم بوده اند.
انها تنها پیامبران دارای کتاب آسمانی بوده اند.

   اریانا کارسون
  17 دی 20:27

1 پرسش 5 پاسخ 13 امتیاز

پیامبر اکرم(ص)>قران حضرت موسی(ع)>تورات حضرت عیسی(ع)>انجیل

    parnia kh
  13 دی 16:32

0 پرسش 53 پاسخ 49 امتیاز

پیامبران اولولعزم یعنی پیامبرانی که دارای ایین و شریعت جدید باشند و این ایین و شریعتجهانی باشد

   ss Mm
  29 آذر 10:44

2 پرسش 45 پاسخ 67 امتیاز

س1=حضرت نوح،حضرت ابراهیم،حضرت موسی،حضرت عیسی و حضرت محمد
س2=کتاب نوح،زبور،تورات،انجیل،قرآن کریم
س3=یعنی پیامبرانی که هر کدام دین جدیدی داشتند.
امیدوارم همیشه شاد و خرم باشید
ممنون از سوال قشنگتون

   زهرا عنایتی
  11 آذر 14:33

1 پرسش 4 پاسخ 7 امتیاز

حضرت نوح و حضرت ابراهیم (صحف) .
حضرت موسی ( تورات)
حضرت عیسی ( انجیل)
حضرت محمد ( قرآن)
یعنی پیامبرانی که :
1- دین مستقل و جدیدی داشتند . 2- دعوت جهانی داشتند .3- کتاب الهی داشتند .

   Hediye Naderluie
  26 آبان 16:27

12 پرسش 402 پاسخ 1586 امتیاز

حضرت نوح(ع)حضرت ابراهیم(ع)حضرت موسی(ع)حضرت عیسی(ع)حضرت محمد(ص)
کتاب هاشون نوح وابراهیم صحف،موسی تورات،عیسی انجیل ومحمد قران است.

   *BARDIA* *
  26 آبان 15:12

21 پرسش 194 پاسخ 1111 امتیاز

حضرت نوح (ع)حضرت ابراهیم (ع)حضرت موسی (ع) حضرت عیسی (ع)حضرت محمد(ص)

   ابوالفضل رمضانی
  10 آذر 14:22

2 پرسش 33 پاسخ 119 امتیاز

حضرت نوح(ع)=صحف
حضرت ابراهیم(ع)=صحف
حضرت موسی(ع)=تورات
حضرت عیسی(ع)=انجیل
حضرت محمد(ص)=قرآن
و حضرت داوود(ع)که جزءپیامبران الوالعزم حساب نمی شه=زبور
پیامبران برگزیده و آنهایی که کتاب آسمانی داشته اند