لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

معنی شعر (آن تهی مغز را چه علم و خبر/که بر او هِيزم است یا دفتر) چیست؟

   امین نادری
  25 بهمن 13:51
فارسی ششم دبستان

معنی شعر


آن تهی مغز را چه علم و خبر         که بر او هِیزم است یا دفتر


چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سارا طغرايی
در 25 بهمن 16:24

 


آن انسان کم خرد و نادان خبرندارد که آنچه را به همراه دارد هیزمی است که می سوزد نه  کتابی ارزشمند.


منظور آن است که این دفتر و کتابی که فقط خوانده می شود و استفاده ای عملی از آن نمی شود، فقط مانند هیزم ارزش سوزاندن دارد و ارزش دیگری ندارد و اگر آتش بگیرد و بسوزد همه چیز از بین رفته است. اما اگر کسی آن را یاد گرفته باشد و به آن عمل کند، هیچ وقت از بین نمی رود.

3  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   معین کربلاوی
در 5 دی 10:47

آن بی مغز که از علم هیچی نمی داند نمی داند بار او هیزم است یا کتاب

   ایلیا جباری
در 23 آبان 17:20

آن خال مغز نادان خبر ندارد که آنچه با خود حمل می کند هیزم سوختنی است کتاب خواندنی.

   ایلیا جباری
در 23 آبان 17:15

علم بی بحث

   امیر حسین انصاری
در 29 اردیبهشت 16:20

اون حیوان یا ادم بی عقل نمیداند که بر پشت او هیزم وجو است یا دفتر کتاب

   محمدامین هوشمند
در 1 خرداد 18:00

ب