لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

معنی شعر (آن تهی مغز را چه علم و خبر/که بر او هِيزم است یا دفتر) چیست؟

   امین نادری
  25 بهمن 13:51

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
فارسی و نگارش ششم دبستان

معنی شعر


آن تهی مغز را چه علم و خبر         که بر او هِیزم است یا دفتر


چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سارا طغرايی
در 25 بهمن 16:24

0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

 


آن انسان کم خرد و نادان خبرندارد که آنچه را به همراه دارد هیزمی است که می سوزد نه  کتابی ارزشمند.


منظور آن است که این دفتر و کتابی که فقط خوانده می شود و استفاده ای عملی از آن نمی شود، فقط مانند هیزم ارزش سوزاندن دارد و ارزش دیگری ندارد و اگر آتش بگیرد و بسوزد همه چیز از بین رفته است. اما اگر کسی آن را یاد گرفته باشد و به آن عمل کند، هیچ وقت از بین نمی رود.

2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Amirhosseyn Heydarzadeh
در 20 بهمن 21:59

0 پرسش 95 پاسخ 485 امتیاز

آن انسان کم خرد و نادان خبرندارد که آنچه را به همراه دارد هیزمی است که می سوزد نه کتابی ارزشمند.


منظور آن است که این دفتر و کتابی که فقط خوانده می شود و استفاده ای عملی از آن نمی شود، فقط مانند هیزم ارزش سوزاندن دارد و ارزش دیگری ندارد و اگر آتش بگیرد و بسوزد همه چیز از بین رفته است. اما اگر کسی آن را یاد گرفته باشد و به آن عمل کند، هیچ وقت از بین نمی رود.

   Amirhosseyn Heydarzadeh
در 20 بهمن 21:59

0 پرسش 95 پاسخ 485 امتیاز

آن انسان کم خرد و نادان خبرندارد که آنچه را به همراه دارد هیزمی است که می سوزد نه کتابی ارزشمند.


منظور آن است که این دفتر و کتابی که فقط خوانده می شود و استفاده ای عملی از آن نمی شود، فقط مانند هیزم ارزش سوزاندن دارد و ارزش دیگری ندارد و اگر آتش بگیرد و بسوزد همه چیز از بین رفته است. اما اگر کسی آن را یاد گرفته باشد و به آن عمل کند، هیچ وقت از بین نمی رود.

   Amirhosseyn Heydarzadeh
در 20 بهمن 21:59

0 پرسش 95 پاسخ 485 امتیاز

آن انسان کم خرد و نادان خبرندارد که آنچه را به همراه دارد هیزمی است که می سوزد نه کتابی ارزشمند.


منظور آن است که این دفتر و کتابی که فقط خوانده می شود و استفاده ای عملی از آن نمی شود، فقط مانند هیزم ارزش سوزاندن دارد و ارزش دیگری ندارد و اگر آتش بگیرد و بسوزد همه چیز از بین رفته است. اما اگر کسی آن را یاد گرفته باشد و به آن عمل کند، هیچ وقت از بین نمی رود.

   معین کربلاوی
در 5 دی 10:47

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

آن بی مغز که از علم هیچی نمی داند نمی داند بار او هیزم است یا کتاب

   ایلیا جباری
در 23 آبان 17:20

1 پرسش 4 پاسخ 38 امتیاز

آن خال مغز نادان خبر ندارد که آنچه با خود حمل می کند هیزم سوختنی است کتاب خواندنی.

   ایلیا جباری
در 23 آبان 17:15

1 پرسش 4 پاسخ 38 امتیاز

علم بی بحث

   محمدحسن محمودیان
در 23 تیر 12:56

11 پرسش 179 پاسخ 2573 امتیاز

آن انسان کم خرد و نادان خبرندارد که آنچه را به همراه دارد هیزمی است که می سوزد نه کتابی ارزشمند.
منظور آن است که این دفتر و کتابی که فقط خوانده می شود و استفاده ای عملی از آن نمی شود، فقط مانند هیزم ارزش سوزاندن دارد و ارزش دیگری ندارد و اگر آتش بگیرد و بسوزد همه چیز از بین رفته است. اما اگر کسی آن را یاد گرفته باشد و به آن عمل کند، هیچ وقت از بین نمی رود.

   سبحان زماني
در 8 خرداد 11:19

0 پرسش 8 پاسخ 6 امتیاز

آن حيواني كه بر أو بار گذاشته اند
از كجا بداند كه روي أو كتاب است يا چوب
دوباره سوالات بي خود

   سبحان زماني
در 8 خرداد 11:19

0 پرسش 8 پاسخ 6 امتیاز

آن حيواني كه بر أو بار گذاشته اند
از كجا بداند كه روي أو كتاب است يا چوب
دوباره سوالات بي خود

   سبحان زماني
در 8 خرداد 11:18

0 پرسش 8 پاسخ 6 امتیاز

آن حيواني كه بر أو بار گذاشته اند
از كجا بداند كه روي أو كتاب است يا چوب
دوباره سوالات بي خود

   ملیکا امیراحمدی
در 6 خرداد 12:14

1 پرسش 6 پاسخ 9 امتیاز

منظوراز این شعر این است که
ان حیوان چارپا که اگاهی ندارد که بار او هیزم است یا دفتر و کتاب .....?

   ارین معمارباشی
در 4 خرداد 20:40

3 پرسش 17 پاسخ 27 امتیاز

question is very easy

   حانیه محلوجی
در 31 اردیبهشت 15:42

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

آن بی عقل چه می داند که بر پشت او هیزم بسته اند یا دفتر


منظورحیوانی است که بر پشتش باری بسته اند و آن حیوان خبر ندارد که چه بر پشتش بسته اند

   مهران محمدی
در 30 اردیبهشت 15:24

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

اون سبک مغز را که نمی داند علم و دانایی چیست فرق هیزم و دفتر را نمی داند

   سجاد اطرشی
در 8 اردیبهشت 20:10

1 پرسش 7 پاسخ 24 امتیاز

ان فرد نادان چه میداند که باری که برروی ان گذاشته شده است هیزم است یا دفتر

   محمد عرفان باطنی
در 28 بهمن 18:15

0 پرسش 5 پاسخ 1 امتیاز


سارا طغرايی در 25 بهمن 16:24
0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیازآن انسان کم خرد و نادان خبرندارد که آنچه را به همراه دارد هیزمی است که می سوزد نه کتابی ارزشمند.


منظور آن است که این دفتر و کتابی که فقط خوانده می شود و استفاده ای عملی از آن نمی شود، فقط مانند هیزم ارزش سوزاندن دارد و ارزش دیگری ندارد و اگر آتش بگیرد و بسوزد همه چیز از بین رفته است. اما اگر کسی آن را یاد گرفته باشد و به آن عمل کند، هیچ وقت از بین نمی رود.

2 گزارش پاسخ انتخاب شده

Amir hosseyen Heydazadeh در 20 بهمن 21:59
0 پرسش 73 پاسخ 483 امتیاز
آن انسان کم خرد و نادان خبرندارد که آنچه را به همراه دارد هیزمی است که می سوزد نه کتابی ارزشمند.


منظور آن است که این دفتر و کتابی که فقط خوانده می شود و استفاده ای عملی از آن نمی شود، فقط مانند هیزم ارزش سوزاندن دارد و ارزش دیگری ندارد و اگر آتش بگیرد و بسوزد همه چیز از بین رفته است. اما اگر کسی آن را یاد گرفته باشد و به آن عمل کند، هیچ وقت از بین نمی رود.

1 گزارش

Amir hosseyen Heydazadeh در 20 بهمن 21:59
0 پرسش 73 پاسخ 483 امتیاز
آن انسان کم خرد و نادان خبرندارد که آنچه را به همراه دارد هیزمی است که می سوزد نه کتابی ارزشمند.


منظور آن است که این دفتر و کتابی که فقط خوانده می شود و استفاده ای عملی از آن نمی شود، فقط مانند هیزم ارزش سوزاندن دارد و ارزش دیگری ندارد و اگر آتش بگیرد و بسوزد همه چیز از بین رفته است. اما اگر کسی آن را یاد گرفته باشد و به آن عمل کند، هیچ وقت از بین نمی رود.

1 گزارش

Amir hosseyen Heydazadeh در 20 بهمن 21:59
0 پرسش 73 پاسخ 483 امتیاز
آن انسان کم خرد و نادان خبرندارد که آنچه را به همراه دارد هیزمی است که می سوزد نه کتابی ارزشمند.


منظور آن است که این دفتر و کتابی که فقط خوانده می شود و استفاده ای عملی از آن نمی شود، فقط مانند هیزم ارزش سوزاندن دارد و ارزش دیگری ندارد و اگر آتش بگیرد و بسوزد همه چیز از بین رفته است. اما اگر کسی آن را یاد گرفته باشد و به آن عمل کند، هیچ وقت از بین نمی رود.

1 گزارش

Amir hosseyen Heydazadeh در 20 بهمن 21:59
0 پرسش 73 پاسخ 483 امتیاز
آن انسان کم خرد و نادان خبرندارد که آنچه را به همراه دارد هیزمی است که می سوزد نه کتابی ارزشمند.


منظور آن است که این دفتر و کتابی که فقط خوانده می شود و استفاده ای عملی از آن نمی شود، فقط مانند هیزم ارزش سوزاندن دارد و ارزش دیگری ندارد و اگر آتش بگیرد و بسوزد همه چیز از بین رفته است. اما اگر کسی آن را یاد گرفته باشد و به آن عمل کند، هیچ وقت از بین نمی رود.

1 گزارش

معین کربلاوی در 5 دی 10:47
0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز
آن بی مغز که از علم هیچی نمی داند نمی داند بار او هیزم است یا کتاب

1 گزارش

ایلیا جباری در 23 آبان 17:20
1 پرسش 4 پاسخ 34 امتیاز
آن خال مغز نادان خبر ندارد که آنچه با خود حمل می کند هیزم سوختنی است کتاب خواندنی.

1 گزارش

ایلیا جباری در 23 آبان 17:15
1 پرسش 4 پاسخ 34 امتیاز
علم بی بحث

1 گزارش

لیلی حسینی نژاد در 18 دی 22:17
2 پرسش 27 پاسخ 33 امتیاز
آن چهار پا که از علم هیچ خبری ندارد چه اهمیتی دارد که بارش کتاب ودفتر باشد یا هیزم

0 گزارش

لیلی حسینی نژاد در 18 دی 22:17
2 پرسش 27 پاسخ 33 امتیاز
آن چهار پا که از علم هیچ خبری ندارد چه اهمیتی دارد که بارش کتاب ودفتر باشد یا هیزم

0 گزارش

لیلی حسینی نژاد در 18 دی 22:17
2 پرسش 27 پاسخ 33 امتیاز
آن چهار پا که از علم هیچ خبری ندارد چه اهمیتی دارد که بارش کتاب ودفتر باشد یا هیزم

0 گزارش

لیلی حسینی نژاد در 18 دی 22:17
2 پرسش 27 پاسخ 33 امتیاز
آن چهار پا که از علم هیچ خبری ندارد چه اهمیتی دارد که بارش کتاب ودفتر باشد یا هیزم

0 گزارش

نجيبه عباسي در 5 دی 13:13
0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز
انسان نادانی که به علم خود عمل نمی کند همچون حیوانی است که برایش فرقی ندارد که بارش علم است یا هیزم

0 گزارش

یاسین مومنی در 2 آذر 20:07
0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز
سلام خسته نباشی سوالات آزمون خیلی خوب بود متشکرم

0 گزارش

علیرضا سلیمانی حاجی کندی در 30 آبان 1:00
0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز
آن تهی مغز اشاره به حیوان باربر دارد( انسان نادان).
آن حیوان چهارپا چه می داند که بارش هیزم و چوب است یا کتاب.

0 گزارش

کاظم رستگار نسب در 25 آبان 15:16
13 پرسش 31 پاسخ 108 امتیاز
تهی:خالی

آن بی مغز چه خبر دارد از علم و دانش . که به جای کتاب یک مشت هیزم دارد«اشاره به تولید کاغذ از هیزم ».

0 گزارش

امیر حسین انصاری در 29 اردیبهشت 16:20
0 پرسش 8 پاسخ 8 امتیاز
اون حیوان یا ادم بی عقل نمیداند که بر پشت او هیزم وجو است یا دفتر کتاب

0 گزارش

   Amirhosseyn Heydarzadeh
در 20 بهمن 21:59

0 پرسش 95 پاسخ 485 امتیاز

آن انسان کم خرد و نادان خبرندارد که آنچه را به همراه دارد هیزمی است که می سوزد نه کتابی ارزشمند.


منظور آن است که این دفتر و کتابی که فقط خوانده می شود و استفاده ای عملی از آن نمی شود، فقط مانند هیزم ارزش سوزاندن دارد و ارزش دیگری ندارد و اگر آتش بگیرد و بسوزد همه چیز از بین رفته است. اما اگر کسی آن را یاد گرفته باشد و به آن عمل کند، هیچ وقت از بین نمی رود.

   لیلی حسینی نژاد
در 18 دی 22:17

3 پرسش 51 پاسخ 53 امتیاز

آن چهار پا که از علم هیچ خبری ندارد چه اهمیتی دارد که بارش کتاب ودفتر باشد یا هیزم

   لیلی حسینی نژاد
در 18 دی 22:17

3 پرسش 51 پاسخ 53 امتیاز

آن چهار پا که از علم هیچ خبری ندارد چه اهمیتی دارد که بارش کتاب ودفتر باشد یا هیزم

   لیلی حسینی نژاد
در 18 دی 22:17

3 پرسش 51 پاسخ 53 امتیاز

آن چهار پا که از علم هیچ خبری ندارد چه اهمیتی دارد که بارش کتاب ودفتر باشد یا هیزم

   لیلی حسینی نژاد
در 18 دی 22:17

3 پرسش 51 پاسخ 53 امتیاز

آن چهار پا که از علم هیچ خبری ندارد چه اهمیتی دارد که بارش کتاب ودفتر باشد یا هیزم

   نجيبه عباسي
در 5 دی 13:13

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

انسان نادانی که به علم خود عمل نمی کند همچون حیوانی است که برایش فرقی ندارد که بارش علم است یا هیزم

   یاسین مومنی
در 2 آذر 20:07

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

سلام خسته نباشی سوالات آزمون خیلی خوب بود متشکرم

   علیرضا سلیمانی حاجی کندی
در 30 آبان 1:00

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

آن تهی مغز اشاره به حیوان باربر دارد( انسان نادان).
آن حیوان چهارپا چه می داند که بارش هیزم و چوب است یا کتاب.

   کاظم رستگار نسب
در 25 آبان 15:16

15 پرسش 39 پاسخ 127 امتیاز

تهی:خالی

آن بی مغز چه خبر دارد از علم و دانش . که به جای کتاب یک مشت هیزم دارد«اشاره به تولید کاغذ از هیزم ».

   امیر حسین انصاری
در 29 اردیبهشت 16:20

0 پرسش 8 پاسخ 7 امتیاز

اون حیوان یا ادم بی عقل نمیداند که بر پشت او هیزم وجو است یا دفتر کتاب

   محمدامین هوشمند
در 1 خرداد 18:00

1 پرسش 12 پاسخ 47 امتیاز

ب