لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

معنی شعر (آن تهی مغز را چه علم و خبر/که بر او هِيزم است یا دفتر) چیست؟

   امین نادری
  25 بهمن 13:51

1 پرسش 0 پاسخ 7 امتیاز
فارسی و نگارش ششم دبستان

معنی شعر


آن تهی مغز را چه علم و خبر         که بر او هِیزم است یا دفتر


چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سارا طغرايی
در 25 بهمن 16:24

0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

آن انسان کم خرد و نادان خبرندارد که آنچه را به همراه دارد هیزمی است که می سوزد نه  کتابی ارزشمند.


منظور آن است که این دفتر و کتابی که فقط خوانده می شود و استفاده ای عملی از آن نمی شود، فقط مانند هیزم ارزش سوزاندن دارد و ارزش دیگری ندارد و اگر آتش بگیرد و بسوزد همه چیز از بین رفته است. اما اگر کسی آن را یاد گرفته باشد و به آن عمل کند، هیچ وقت از بین نمی رود.

2  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   فرح شریفیان
در 30 شهریور 19:51

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

فردی را که مسیرش از علم و دانش به دور است ....تلاش برای فهماندن مطالب علمی که قطع به یقین به نفعش است ، بی فایده بوده ،تنها وقت را تلف می کند بدون آنکه به او کمکی کرده باشد

   معین کربلاوی
در 5 دی 10:47

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

آن بی مغز که از علم هیچی نمی داند نمی داند بار او هیزم است یا کتاب

   ایلیا جباری
در 23 آبان 17:20

1 پرسش 4 پاسخ 38 امتیاز

آن خال مغز نادان خبر ندارد که آنچه با خود حمل می کند هیزم سوختنی است کتاب خواندنی.

   ایلیا جباری
در 23 آبان 17:15

1 پرسش 4 پاسخ 38 امتیاز

علم بی بحث

   
در 23 تیر 12:56

11 پرسش 162 پاسخ 2529 امتیاز

آن انسان کم خرد و نادان خبرندارد که آنچه را به همراه دارد هیزمی است که می سوزد نه کتابی ارزشمند.
منظور آن است که این دفتر و کتابی که فقط خوانده می شود و استفاده ای عملی از آن نمی شود، فقط مانند هیزم ارزش سوزاندن دارد و ارزش دیگری ندارد و اگر آتش بگیرد و بسوزد همه چیز از بین رفته است. اما اگر کسی آن را یاد گرفته باشد و به آن عمل کند، هیچ وقت از بین نمی رود.

   سبحان زماني
در 8 خرداد 11:19

0 پرسش 5 پاسخ 3 امتیاز

آن حيواني كه بر أو بار گذاشته اند
از كجا بداند كه روي أو كتاب است يا چوب
دوباره سوالات بي خود

   ملیکا امیراحمدی
در 6 خرداد 12:14

1 پرسش 6 پاسخ 9 امتیاز

منظوراز این شعر این است که
ان حیوان چارپا که اگاهی ندارد که بار او هیزم است یا دفتر و کتاب .....?

   حانیه محلوجی
در 31 اردیبهشت 15:42

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

آن بی عقل چه می داند که بر پشت او هیزم بسته اند یا دفتر


منظورحیوانی است که بر پشتش باری بسته اند و آن حیوان خبر ندارد که چه بر پشتش بسته اند

   مهران محمدی
در 30 اردیبهشت 15:24

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

اون سبک مغز را که نمی داند علم و دانایی چیست فرق هیزم و دفتر را نمی داند

   سجاد اطرشی
در 8 اردیبهشت 20:10

1 پرسش 5 پاسخ 11 امتیاز

ان فرد نادان چه میداند که باری که برروی ان گذاشته شده است هیزم است یا دفتر

   لیلی حسینی نژاد
در 18 دی 22:17

3 پرسش 50 پاسخ 53 امتیاز

آن چهار پا که از علم هیچ خبری ندارد چه اهمیتی دارد که بارش کتاب ودفتر باشد یا هیزم

   نجيبه عباسي
در 5 دی 13:13

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

انسان نادانی که به علم خود عمل نمی کند همچون حیوانی است که برایش فرقی ندارد که بارش علم است یا هیزم

   علیرضا سلیمانی حاجی کندی
در 30 آبان 1:00

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

آن تهی مغز اشاره به حیوان باربر دارد( انسان نادان).
آن حیوان چهارپا چه می داند که بارش هیزم و چوب است یا کتاب.

   کاظم رستگار نسب
در 25 آبان 15:16

15 پرسش 38 پاسخ 130 امتیاز

تهی:خالی

آن بی مغز چه خبر دارد از علم و دانش . که به جای کتاب یک مشت هیزم دارد«اشاره به تولید کاغذ از هیزم ».

   امیر حسین انصاری
در 29 اردیبهشت 16:20

0 پرسش 9 پاسخ 8 امتیاز

اون حیوان یا ادم بی عقل نمیداند که بر پشت او هیزم وجو است یا دفتر کتاب