لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

معنی شعر (آن تهی مغز را چه علم و خبر/که بر او هِيزم است یا دفتر) چیست؟

   امین نادری
  25 بهمن 13:51

1 پرسش 0 پاسخ 5 امتیاز
فارسی ششم دبستان

معنی شعر


آن تهی مغز را چه علم و خبر         که بر او هِیزم است یا دفتر


چیست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سارا طغرايی
در 25 بهمن 16:24

0 پرسش 1 پاسخ 16 امتیاز

 


آن انسان کم خرد و نادان خبرندارد که آنچه را به همراه دارد هیزمی است که می سوزد نه  کتابی ارزشمند.


منظور آن است که این دفتر و کتابی که فقط خوانده می شود و استفاده ای عملی از آن نمی شود، فقط مانند هیزم ارزش سوزاندن دارد و ارزش دیگری ندارد و اگر آتش بگیرد و بسوزد همه چیز از بین رفته است. اما اگر کسی آن را یاد گرفته باشد و به آن عمل کند، هیچ وقت از بین نمی رود.

3  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   ایلیا جباری
در 23 آبان 17:20

1 پرسش 4 پاسخ 39 امتیاز

آن خال مغز نادان خبر ندارد که آنچه با خود حمل می کند هیزم سوختنی است کتاب خواندنی.

   معین کربلاوی
در 5 دی 10:47

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

آن بی مغز که از علم هیچی نمی داند نمی داند بار او هیزم است یا کتاب

   ایلیا جباری
در 23 آبان 17:15

1 پرسش 4 پاسخ 39 امتیاز

علم بی بحث

   لیلی حسینی نژاد
در 18 دی 22:17

1 پرسش 21 پاسخ 24 امتیاز

آن چهار پا که از علم هیچ خبری ندارد چه اهمیتی دارد که بارش کتاب ودفتر باشد یا هیزم

   لیلی حسینی نژاد
در 18 دی 22:17

1 پرسش 21 پاسخ 24 امتیاز

آن چهار پا که از علم هیچ خبری ندارد چه اهمیتی دارد که بارش کتاب ودفتر باشد یا هیزم

   لیلی حسینی نژاد
در 18 دی 22:17

1 پرسش 21 پاسخ 24 امتیاز

آن چهار پا که از علم هیچ خبری ندارد چه اهمیتی دارد که بارش کتاب ودفتر باشد یا هیزم

   لیلی حسینی نژاد
در 18 دی 22:17

1 پرسش 21 پاسخ 24 امتیاز

آن چهار پا که از علم هیچ خبری ندارد چه اهمیتی دارد که بارش کتاب ودفتر باشد یا هیزم

   نجيبه عباسي
در 5 دی 13:13

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

انسان نادانی که به علم خود عمل نمی کند همچون حیوانی است که برایش فرقی ندارد که بارش علم است یا هیزم

   یاسین مومنی
در 2 آذر 20:07

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

سلام خسته نباشی سوالات آزمون خیلی خوب بود متشکرم

   علیرضا سلیمانی حاجی کندی
در 30 آبان 1:00

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

آن تهی مغز اشاره به حیوان باربر دارد( انسان نادان).
آن حیوان چهارپا چه می داند که بارش هیزم و چوب است یا کتاب.

   کاظم رستگار نسب
در 25 آبان 15:16

13 پرسش 29 پاسخ 105 امتیاز

تهی:خالی

آن بی مغز چه خبر دارد از علم و دانش . که به جای کتاب یک مشت هیزم دارد«اشاره به تولید کاغذ از هیزم ».

   امیر حسین انصاری
در 29 اردیبهشت 16:20

0 پرسش 8 پاسخ 8 امتیاز

اون حیوان یا ادم بی عقل نمیداند که بر پشت او هیزم وجو است یا دفتر کتاب

   محمدامین هوشمند
در 1 خرداد 18:00

1 پرسش 12 پاسخ 52 امتیاز

ب