لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

۲۰۰ لیتر اسید ۶۰ درصد را می جوشانیم.چند لیتر آب آن باید بخار شود تا اسید ۸۰ درصد به دست آید؟

   ابوالفضل میرحاجیان
  23 اسفند 11:51

1 پرسش 1 پاسخ 13 امتیاز
ریاضی ششم دبستان

۲۰۰ لیتر اسید %۶۰ را می جوشانیم.چند لیتر آب آن باید بخار شود تا اسید %۸۰ به دست آید؟


خواهشا راهنمایی کنید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مریم صالحی
در 25 اسفند 14:26

2 پرسش 6 پاسخ 69 امتیاز

ابتدا حساب می کنیم که در 200 لیتر از مایع چقدر اسید وجود دارد. چون 60% مایع، اسید است پس 120 لیتر آن اسید است و 80 لیتر آن آب است.


`60/100=120/200`


بعد از آنکه قسمتی از آب بخار میشود مایعی باقی می ماند که 80% آن اسید است. از طرفی میدانیم که اسید بخار نمیشود و فقط آب است که بخار شده است. بنابراین پس از تبخیر باز هم همان 120 لیتر اسید در داخل مایع وجود دارد و آب است که کمتر شده است.


`80/100=120/square`


`square=(120x100)/80=150`


بنابراین کل مایع باقیمانده 150 لیتر است. در نتیجه 50 لیتر آب بخار شده است

   سارا جلالی
در 3 فروردین 10:50

4 پرسش 18 پاسخ 60 امتیاز

60 در صد 200 لیتر را مساوی 80 درصد x      از راه معادله                                                                                   


                                                                                ×80 = 200  × 60


که جواب این راه حل می شود  150 


در نتیجه 50 لیتر اب بخار شده است

   رایان استیلایی
در 23 تیر 13:21

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

200*60/100=120
120*100/80=150
پس کل حجم باقی مانده که اسید 80 درصد بشه 150 است پس باید 50 لیتر از آن تبخیر شود.

   رضا رضا قلی پور
در 8 خرداد 14:16

10 پرسش 25 پاسخ 89 امتیاز

باتوجه به راحل خانم می توانیم خیلی راحت بدون نیاز به بحث های دسته بالا و زمان کم با معادله به دست بیاریم