لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

۲۰۰ لیتر اسید ۶۰ درصد را می جوشانیم.چند لیتر آب آن باید بخار شود تا اسید ۸۰ درصد به دست آید؟

   ابوالفضل میرحاجیان
  23 اسفند 11:51

1 پرسش 1 پاسخ 5 امتیاز
ریاضی ششم دبستان

۲۰۰ لیتر اسید %۶۰ را می جوشانیم.چند لیتر آب آن باید بخار شود تا اسید %۸۰ به دست آید؟


خواهشا راهنمایی کنید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مریم صالحی
  25 اسفند 14:26

2 پرسش 6 پاسخ 69 امتیاز

ابتدا حساب می کنیم که در 200 لیتر از مایع چقدر اسید وجود دارد. چون 60% مایع، اسید است پس 120 لیتر آن اسید است و 80 لیتر آن آب است.
`60/100=120/200`
بعد از آنکه قسمتی از آب بخار میشود مایعی باقی می ماند که 80% آن اسید است. از طرفی میدانیم که اسید بخار نمیشود و فقط آب است که بخار شده است. بنابراین پس از تبخیر باز هم همان 120 لیتر اسید در داخل مایع وجود دارد و آب است که کمتر شده است.
`80/100=120/square`
`square=(120x100)/80=150`
بنابراین کل مایع باقیمانده 150 لیتر است. در نتیجه 50 لیتر آب بخار شده است

   Arezoo pooladvand
  25 آبان 16:24

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

سلام دوست عزیز.
ابتدا حساب می کنیم که در 200 لیتر از مایع چقدر اسید وجود دارد. چون 60% مایع، اسید است پس 120 لیتر آن اسید است و 80 لیتر آن آب است.
۱۲۰/۲۰۰=۶۰
بعد از آنکه قسمتی از آب بخار میشود مایعی باقی می ماند که 80% آن اسید است. از طرفی میدانیم که اسید بخار نمیشود و فقط آب است که بخار شده است. بنابراین پس از تبخیر باز هم همان 120 لیتر اسید در داخل مایع وجود دارد و آب است که کمتر شده است.
/۱۲۰=۸۰/۱۰۰
۱۵۰=۸۰/(۱۰۰«علامت
ایکس»120)=square
بنابراین کل مایع باقیمانده 150 لیتر است. در نتیجه 50 لیتر آب بخار شده است. موفق و پیروز باشید.

   پارمیس زادمهدی
  28 خرداد 17:36

1 پرسش 1 پاسخ 5 امتیاز

۵۰ لیتر
۶۰×۲۰۰ درصد=۱۲۰ لیتر
و بعد قرار میدهیم در جدول تناسب
۸۰÷۱۲۰×۱۰۰=۱۵۰ لیتراز مجموع کم میکنیم: ۱۰۰-۱۵۰= ۵۰ لیتر
پس ۵۰ لیتر بخار شده

   شیوا آذر
  13 خرداد 15:14

0 پرسش 3 پاسخ 3 امتیاز

50 لیتر


۲۰۰ ×60درصد=120لیتر
بعد درجدول تناسب یعنی ۸۰درصدو۱۲۰لیتر را جلوی ۸۰میگذاریم :
100×120÷80= 150لیتر
ودرنهایت ازکل کم می کنیم:۱۰۰_۱۵۰=۵۰لیتر بخار شده است

   رایان استیلایی
  23 تیر 13:21

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

200*60/100=120
120*100/80=150
پس کل حجم باقی مانده که اسید 80 درصد بشه 150 است پس باید 50 لیتر از آن تبخیر شود.

   سارا جلالی
  3 فروردین 10:50

9 پرسش 30 پاسخ 220 امتیاز

60 در صد 200 لیتر را مساوی 80 درصد x      از راه معادله                                                                                   
                                                                                ×80 = 200  × 60
که جواب این راه حل می شود  150 
در نتیجه 50 لیتر اب بخار شده است

   السانا دد،
  7 دی 16:37

1 پرسش 48 پاسخ 70 امتیاز

را حلش
200 ضرب 60 می کنی میشه 12000
بعد 80 رو تقسیم 12000 میشه 150
بعد 200_150میشه 50.
پس 50 لیتر بخار شده فقط این مل پایه چندمه

   mahdiya Sabeti
  15 مرداد 11:41

6 پرسش 38 پاسخ 65 امتیاز

سلام
پاسخ مسئله ی شما 50 میشود یعنی 50 لیتر آب بخار شده .


((موفق و پیروز باشی دوست عزیز))

   ساینا غلام پور
  13 مرداد 14:11

1 پرسش 31 پاسخ 33 امتیاز

60 درصد 200 لیتر=80درصد*راه حل 60*200=80* پاسخ=150 که 50 لیتر بخار شده است.

   منا ابراهیم نژاد
  5 مرداد 19:34

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

مییاییم مینویسیم ۶۰ درصد(به صورت کسری)مساوی ۲۰۰ لیتر که جلوی کل یعنی ۱۰۰یا مخرج مینویسیم . بعد به صورت جدول تناسب حل میکنیم. که مییاد ۱۲۰ بعد دوباره جدول تناسب میکشیم ۸۰ درصد رو مینویسیم وجلوش عددی رو که بدست اوردیم یعنی۱۲۰ رو جلوی ۸۰ مینویسیم جواب می یاد ۱۵۰ بعد از اسید کل یعنی ۲۰۰ لیتر کم میکنیم یعنی۵۰=۱۵۰-۲۰۰