لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.

۲۰۰ لیتر اسید ۶۰ درصد را می جوشانیم.چند لیتر آب آن باید بخار شود تا اسید ۸۰ درصد به دست آید؟

   ابوالفضل میرحاجیان
  23 اسفند 11:51

1 پرسش 1 پاسخ 13 امتیاز
ریاضی ششم دبستان

۲۰۰ لیتر اسید %۶۰ را می جوشانیم.چند لیتر آب آن باید بخار شود تا اسید %۸۰ به دست آید؟


خواهشا راهنمایی کنید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سارا جلالی
در 3 فروردین 10:50

4 پرسش 18 پاسخ 55 امتیاز

60 در صد 200 لیتر را مساوی 80 درصد x      از راه معادله                                                                                   


                                                                                ×80 = 200  × 60


که جواب این راه حل می شود  150 


در نتیجه 50 لیتر اب بخار شده است

   مریم صالحی
در 25 اسفند 14:26

2 پرسش 6 پاسخ 54 امتیاز

ابتدا حساب می کنیم که در 200 لیتر از مایع چقدر اسید وجود دارد. چون 60% مایع، اسید است پس 120 لیتر آن اسید است و 80 لیتر آن آب است.


`60/100=120/200`


بعد از آنکه قسمتی از آب بخار میشود مایعی باقی می ماند که 80% آن اسید است. از طرفی میدانیم که اسید بخار نمیشود و فقط آب است که بخار شده است. بنابراین پس از تبخیر باز هم همان 120 لیتر اسید در داخل مایع وجود دارد و آب است که کمتر شده است.


`80/100=120/square`


`square=(120x100)/80=150`


بنابراین کل مایع باقیمانده 150 لیتر است. در نتیجه 50 لیتر آب بخار شده است