لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

۲۰۰ لیتر اسید ۶۰ درصد را می جوشانیم.چند لیتر آب آن باید بخار شود تا اسید ۸۰ درصد به دست آید؟

   ابوالفضل میرحاجیان
  23 اسفند 11:51

1 پرسش 1 پاسخ 10 امتیاز
ریاضی ششم دبستان

۲۰۰ لیتر اسید %۶۰ را می جوشانیم.چند لیتر آب آن باید بخار شود تا اسید %۸۰ به دست آید؟


خواهشا راهنمایی کنید.


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مریم صالحی
  25 اسفند 14:26

2 پرسش 6 پاسخ 64 امتیاز

ابتدا حساب می کنیم که در 200 لیتر از مایع چقدر اسید وجود دارد. چون 60% مایع، اسید است پس 120 لیتر آن اسید است و 80 لیتر آن آب است.
`60/100=120/200`
بعد از آنکه قسمتی از آب بخار میشود مایعی باقی می ماند که 80% آن اسید است. از طرفی میدانیم که اسید بخار نمیشود و فقط آب است که بخار شده است. بنابراین پس از تبخیر باز هم همان 120 لیتر اسید در داخل مایع وجود دارد و آب است که کمتر شده است.
`80/100=120/square`
`square=(120x100)/80=150`
بنابراین کل مایع باقیمانده 150 لیتر است. در نتیجه 50 لیتر آب بخار شده است

   سارا جلالی
  3 فروردین 10:50

10 پرسش 29 پاسخ 129 امتیاز

60 در صد 200 لیتر را مساوی 80 درصد x      از راه معادله                                                                                   
                                                                                ×80 = 200  × 60
که جواب این راه حل می شود  150 
در نتیجه 50 لیتر اب بخار شده است

   پارمیس زادمهدی
  28 خرداد 17:36

1 پرسش 1 پاسخ 4 امتیاز

۵۰ لیتر
۶۰×۲۰۰ درصد=۱۲۰ لیتر
و بعد قرار میدهیم در جدول تناسب
۸۰÷۱۲۰×۱۰۰=۱۵۰ لیتراز مجموع کم میکنیم: ۱۰۰-۱۵۰= ۵۰ لیتر
پس ۵۰ لیتر بخار شده

   شیوا آذر
  13 خرداد 15:14

0 پرسش 3 پاسخ 2 امتیاز

50 لیتر


۲۰۰ ×60درصد=120لیتر
بعد درجدول تناسب یعنی ۸۰درصدو۱۲۰لیتر را جلوی ۸۰میگذاریم :
100×120÷80= 150لیتر
ودرنهایت ازکل کم می کنیم:۱۰۰_۱۵۰=۵۰لیتر بخار شده است

   علیرضا بکاییان
  2 خرداد 10:57

0 پرسش 3 پاسخ 2 امتیاز

50 لیترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

   رایان استیلایی
  23 تیر 13:21

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

200*60/100=120
120*100/80=150
پس کل حجم باقی مانده که اسید 80 درصد بشه 150 است پس باید 50 لیتر از آن تبخیر شود.