لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

حاصل عبارت مثلثاتی با زاویه های معلوم

   ._ ilysh ❤️gh _.
  17 آبان 13:33

11 پرسش 10 پاسخ 93 امتیاز
ریاضی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

حاصل عبارت زیر رو بدست بیارین :)
3sin 270 + 2cos 360 - tan0 + cos180


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   a Gh
  18 آبان 22:42

0 پرسش 4 پاسخ 34 امتیاز

منفی 2 میشه

   عزیز نعمتی
  18 آبان 19:14

0 پرسش 167 پاسخ 932 امتیاز

2 منفی

   sahar .f
  24 آبان 10:37

7 پرسش 81 پاسخ 125 امتیاز

۲-

   علیرضا محمودی فرد
  17 آبان 18:13

139 پرسش 788 پاسخ 5848 امتیاز

سلام دوست عزیز


سینوس زاویه 270 با سینوس 90 قرینه هس که مقدارش میشه منفی یک
کسینوس 360 هم همون کسینوس صفره که مقدار یکه
تانژانت صفر هم مقدارش صفره
کسینوس 180 هم با کسینوس صفر قرینه هس یعنی مقدارش منفی یکه

پس داریم:
3- به اضافه 2 منهای صفر به اضافه 1-
که میشه منفی 2

جواب: 2-

:)