لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

محاسبه حجم حفره درون یک مکعب با چگالی، حجم و جرم معلوم

   امیرمحمود رشیدی
  17 آبان 12:55

3 پرسش 18 پاسخ 42 امتیاز
علوم تجربی هفتم دوره اول متوسطه

از یک ماده با چگالی 8000 کیلوگرم بر متر مکعب به ضلع 20 سانتی متر ساخته ایم.اگر درون این مکعب یک حفره وجود داشته باشد و جرم این مکعب 40 کیلوگرم باشد حجم این حفره چقدر است؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   مهدی بهشتی
  17 آبان 18:59

0 پرسش 7 پاسخ 27 امتیاز

ابتدا حجم ظاهری مکعب را با به توان ۳ رساندن ضلع آن محاسبه می کنیم، می شود: ۸۰۰۰ سانتیمتر مکعب.
سپس از رابطه چگالی، با داشتن چگالی و جرم، حجم واقعی آن را می یابیم، می شود: ۵۰۰۰ سانتی متر مکعب.
حال با کم کردن حجم واقعی از ظاهری، حجم حفره بدست می آید. حجم حفره: ۳۰۰۰ سانتی متر مکعب.

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   محمد روشندل
  20 آبان 17:12

1 پرسش 20 پاسخ 90 امتیاز

سلام دوست عزیز

خب صورت سوال گفته ما یه مکعب داریم که داخلش یه حفره(فضای خالی) داره؛ حجم اون حفره رو میخاد.

معلومات مساله:

شکل 3بعدی جسم
رابطه حجم جسم
ضلع(اضلاع) جسم
جرم جسم
چگالی کل جسم


مجهول:

حجم فضای خالی


ضلع مکعب که 20 سانتی متر یا 0.2 متره پس حجمش میشه توان سومش یعنی 0.2*0.2*0.2 که برابره با 0.008 مترمکعب؛ اما این زمانیه که حفره وجود نداشته باشه

حالا باید از فرمول چگالی استفاده کنیم.
جرم جسم هم که 40 کیلوگرم بود، حالا چگالی میشه جرمش تقسیم بر حجمش و از اینجا حجم میشه جرم تقسیم بر چگالی یعنی 40/8000که میشه 0.005 مترمکعب

خب مشخصا حجمی که باید برای مکعب توپر میبود وجود نداره که علتش همون حفره هس؛ این اختلاف حجم برابره با تفاضل دو حجم یعنی تفاضل حجم جسم براساس چگالی و جرم داده شده از حجم مورد انتظار مکعب
یعنی
0.008 منهای 0.005 که مساویه با 0.003 مترمکعب

   علیرضا محمودی فرد
  17 آبان 22:38

139 پرسش 788 پاسخ 5848 امتیاز

سلام دوست عزیز

خب صورت سوال گفته ما یه مکعب داریم که داخلش یه حفره(فضای خالی) داره؛ حجم اون حفره رو میخاد.

معلومات مساله:

شکل 3بعدی جسم
رابطه حجم جسم
ضلع(اضلاع) جسم
جرم جسم
چگالی کل جسم


مجهول:

حجم فضای خالی


ضلع مکعب که 20 سانتی متر یا 0.2 متره پس حجمش میشه توان سومش یعنی 0.2*0.2*0.2 که برابره با 0.008 مترمکعب؛ اما این زمانیه که حفره وجود نداشته باشه

حالا باید از فرمول چگالی استفاده کنیم.
جرم جسم هم که 40 کیلوگرم بود، حالا چگالی میشه جرمش تقسیم بر حجمش و از اینجا حجم میشه جرم تقسیم بر چگالی یعنی 40/8000که میشه 0.005 مترمکعب

خب مشخصا حجمی که باید برای مکعب توپر میبود وجود نداره که علتش همون حفره هس؛ این اختلاف حجم برابره با تفاضل دو حجم یعنی تفاضل حجم جسم براساس چگالی و جرم داده شده از حجم مورد انتظار مکعب
یعنی
0.008 منهای 0.005 که مساویه با 0.003 مترمکعب

:)

   پوریا وحیدی
  18 آبان 16:30

0 پرسش 4 پاسخ 9 امتیاز

البته این سوال برای پایه ی دهم هست که یک فرمول دارد
حجم حفره=حجم واقعی_حجم ظاهری
حجم واقعی با فرمول:حجم =جرم÷چگالی
به دست می آید
و حجم ظاهری با فرمول های هندسی به دیت می آید مانند حجم مکعب=یه ضلع به توان3

   Law Breaker
  17 آبان 22:34

7 پرسش 140 پاسخ 209 امتیاز

3000