تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چگونه کشف آتش زندگی انسان را تغییر داد؟

   فرحناز امامی میبدی
  19 اسفند 19:06

11 پرسش 0 پاسخ 67 امتیاز
مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

چرا کشف آتش زندگی انسان را تغییر داد؟


تو هم نظرت رو بنویس!
حداقل 25 کاراکتر باید وارد کنید.
    دانیال خزاعی
25 دی 20:41

2 پرسش 1 پاسخ 16 امتیاز

چون از ان برای ذوب کردن فلزات و ... استفاده می شود

   ehteram hakkari
25 دی 20:27

104 پرسش 1034 پاسخ 10534 امتیاز

گرم کردن غذا
گرم کردن خانه
پخت و پز

   ماهان یاردوست
23 بهمن 17:53

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

برای امیت پخت وپز گرم شدن وتغیرحالت مواد

   ساکو رحمانی
1 بهمن 14:32

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

غذاسرخ کردن وبهتر شدن طمع خانه راگرم وروشن میکردند

   
29 دی 20:01

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

چون با آن می توانیم غذا بپزیم میتوانیم خانه ها و خودمان را گرم کنیم وبا آن ظروف سفالی می توان ساخت

   محمد محسن حیدری
17 دی 15:41

0 پرسش 34 پاسخ 209 امتیاز

در دوران پیش از تاریخ و در حدود یک میلیون سال پیش در دورهٔ پارینه سنگی،کشف آتش و بکار گرفتن آن تاثیر بسزایی بر زندگی انسان و ارتباط او با محیط گذاشت

   شهلا جلالی
1 شهریور 11:47

0 پرسش 20 پاسخ 18 امتیاز

بااستفاده ازآتش غذا درست کردند ظروف سفالی  و گلی درست کردند محل زندگیشون هم روشن بود وهم گرم و مهمتراز همه از حمله حیوانات در امان بودند

   حمید شوکتی
2 فروردین 13:23

0 پرسش 5 پاسخ 1 امتیاز

قبلا همه چیز رو خام می خورد ... اتش باعث شد تا هر چیز را بپزد و نوش کند

   S Kh
12 اسفند 14:37

1 پرسش 7 پاسخ 12 امتیاز

سلام
اگه آتش نبود امنیت برایشان وجود نداشت و برای غذا ها از آتش استفاده می کردند برای گرم کردن خانه و برای ابزار و وسایل از آتش استفاده می کرند کشف اتش زندگی انسان را تغییر داد

   سارای طباطبایی
4 دی 18:37

0 پرسش 6 پاسخ 21 امتیاز

غذا.انسان می توانست گوشت وسبزیجات را بپزد مسکن امنیت ابزار و وسایل.انسان می توانست محل زندگی خود را گرم کند.فلز را ذوب کند و وسایل بسازد

   تهمینه حیدر نژاد
17 تیر 0:55

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

برای امنیت خود چون حیوان ها از آتش می ترسیدند غذا پختن گرم شدن نور داشتن

   سروش حقيقت
1 اردیبهشت 13:18

1 پرسش 10 پاسخ 18 امتیاز

بسیار راحتی بدست آورد .آتش به پیشرفت علم هم کمک کرد

   helma ramezanpour
17 فروردین 15:47

7 پرسش 18 پاسخ 68 امتیاز

الف : زیرا توانستند ازخود مراقبت کنند در برابر حمله حیوانات وحشی
ب : توانستند توسط اتش خانه های خود را گرم کنند.
ج : توانستند به جای اینکه غذا ها را خام بخورند ان ها را پخته کرده بخورند.

   محمد شاکری زاده
24 اسفند 11:20

0 پرسش 9 پاسخ 34 امتیاز

زیرا انسان ها از اتش برای پختن غذا،گرم کردن و روشنایی خانه و پختن ظروف گلی و سفالی استفاده می کردند و همچنین اتش در غار گرما و نور زیادی داشت

   سحر جعفري
13 دی 11:45

5 پرسش 21 پاسخ 48 امتیاز

انسان توانست از اتش براي گرم كردن خود .. ساخت ظروف سفالي .. روشنايي و شكار استفاده كنند
موفق باشيد

   سارا جلالی
3 فروردین 10:39

10 پرسش 29 پاسخ 124 امتیاز

اتش حرارت تولید می کرد و حیوانات وحشت می کردند بنا بر این اتش از انها محافظت می کرد

   محمد محمدی
20 اسفند 15:07

0 پرسش 2 پاسخ -1 امتیاز

باکشف اتش اتفاق های مهمی در زندگی انسان افتاد مثل درست کردن غذا وخوام نخوردن ان شب ها روشنایی داشتن و ...