لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

چگونه کشف آتش زندگی انسان را تغییر داد؟

   فرحناز امامی میبدی
  19 اسفند 19:06

11 پرسش 0 پاسخ 69 امتیاز
مطالعات اجتماعی چهارم دبستان

چرا کشف آتش زندگی انسان را تغییر داد؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   هستی رشید علیزاده
  2 آذر 17:48

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

برای پخت و پز و ذوب کردن فلزات و گرم کردن خونه

   S Kh
  12 اسفند 14:37

1 پرسش 7 پاسخ 17 امتیاز

سلام
اگه آتش نبود امنیت برایشان وجود نداشت و برای غذا ها از آتش استفاده می کردند برای گرم کردن خانه و برای ابزار و وسایل از آتش استفاده می کرند کشف اتش زندگی انسان را تغییر داد

   محمد محسن حیدری
  17 دی 15:41

0 پرسش 34 پاسخ 199 امتیاز

در دوران پیش از تاریخ و در حدود یک میلیون سال پیش در دورهٔ پارینه سنگی،کشف آتش و بکار گرفتن آن تاثیر بسزایی بر زندگی انسان و ارتباط او با محیط گذاشت

   Maedeh abdi
  25 بهمن 17:51

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

سلام من ستایش جعفرنژاد هستم.
چرا کشف آتش زندگی انسان را تغییر داد:۱=اگر آتش نبود نمی توانستند در امان بمانند.

۲=غذای زیادی هم نداشتند.
۳=آسمانشون هیچ وقت روشن نمی شد.

   Maedeh abdi
  25 بهمن 17:48

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

سلام من ستایش جعفرنژاد هستم.
چرا کشف آتش زندگی انسان را تغییر داد:۱=اگر آتش نبود نمی توانستند در امان بمانند۲=غذای زیادی هم نداشتند

   رضا فریدونی
  24 بهمن 18:19

0 پرسش 15 پاسخ 12 امتیاز

8 سیاره به دور خورشید می چرخند
+1 سیاره پلوتون

   
  20 بهمن 11:42

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

اگر آتش نبود امنیت نداشتند و برای غذا خوردن از آتش استفاده میکردند

   رضا فریدونی
  25 دی 17:06

0 پرسش 15 پاسخ 12 امتیاز

سلام
اگه آتش نبود امنیت برایشان وجود نداشت و برای غذا ها از آتش استفاده می کردند برای گرم کردن خانه و برای ابزار و وسایل از آتش استفاده می کرند کشف اتش زندگی انسان را تغییر داد

   ستایش احمدی
  14 دی 13:04

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

چون از آن برای گرم کردن خود روشنایی پختن غذا ذوب کردن فلزات و پختن ظروف سفالی استفاده میکردند

    دانیال خزاعی
  25 دی 20:41

2 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

چون از ان برای ذوب کردن فلزات و ... استفاده می شود

   ماهان یاردوست
  23 بهمن 17:53

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

برای امیت پخت وپز گرم شدن وتغیرحالت مواد

   ساکو رحمانی
  1 بهمن 14:32

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

غذاسرخ کردن وبهتر شدن طمع خانه راگرم وروشن میکردند

   ایناز بامری
  29 دی 20:01

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

چون با آن می توانیم غذا بپزیم میتوانیم خانه ها و خودمان را گرم کنیم وبا آن ظروف سفالی می توان ساخت

   نازیلا حمزه لو
  1 شهریور 11:47

0 پرسش 20 پاسخ 11 امتیاز

بااستفاده ازآتش غذا درست کردند ظروف سفالی  و گلی درست کردند محل زندگیشون هم روشن بود وهم گرم و مهمتراز همه از حمله حیوانات در امان بودند

   سارا جلالی
  3 فروردین 10:39

9 پرسش 29 پاسخ 171 امتیاز

اتش حرارت تولید می کرد و حیوانات وحشت می کردند بنا بر این اتش از انها محافظت می کرد

   محمد شاکری زاده
  24 اسفند 11:20

0 پرسش 9 پاسخ 134 امتیاز

زیرا انسان ها از اتش برای پختن غذا،گرم کردن و روشنایی خانه و پختن ظروف گلی و سفالی استفاده می کردند و همچنین اتش در غار گرما و نور زیادی داشت

   رضا فریدونی
  18 دی 22:12

0 پرسش 15 پاسخ 12 امتیاز

انسان ها متوجه آتشی که بر اثر رعد بر به وجود می آیند شدندو بعد ها پی بردند با به هم زدن سنگ آتش به وجود می آید خب سوال ما اینکه آتش چه تغییری در زندگی انسان ها نخستین داد جواب از آتش برای ساخت ابزار و وسلیل گونا گون و پخت و مز و تامین امنیت استفاده می کردند

   غزل غزل اردستانی
  15 دی 23:02

0 پرسش 2 پاسخ -1 امتیاز

هنگامی که رعد و برق روی میداده اهنها میترسیدند و فارار میکردن ولی بعد ها به فایده ان پی بردند و در نتجه باسنگ ها یی اتش درست میکردند پاسخ صیصح سوال
مدرسه غیردولتی البرز
غزل اردستانی

   صدرا امیدی
  8 دی 16:43

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

برای دفاع از خود در برابر حمله حیوانات وحشی

   
  23 آذر 1:16

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

سلام هگر اتش نبود نمیتوانستسم غذادرست کنیم و نمیتواتستیم خانه مان را گرم کنیم

   Zahra Salahzadeh
  20 آذر 15:58

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

چون توانستند غذا بپزند ، امنیت خود را تامین کنند ، غار های خود را روشن کنند ، گرمای تولید کنند و در زمستان گرم شوند و ...

   نیایش گلی
  16 آذر 12:45

0 پرسش 2 پاسخ 1 امتیاز

1 - برای درست کردن ظروف سفالی
2- چخت و پز
3- گرم نگه داشتن خانه ها

   يوسف كاظمي
  24 تیر 18:14

0 پرسش 60 پاسخ 51 امتیاز

بااستفاده ازآتش غذا درست کردند ظروف سفالی و گلی درست کردند محل زندگیشون هم روشن بود وهم گرم و مهمتراز همه از حمله حیوانات در امان بودند

   ehteram hakkari
  25 دی 20:27

104 پرسش 1000 پاسخ 10927 امتیاز

گرم کردن غذا
گرم کردن خانه
پخت و پز

   سارای طباطبایی
  4 دی 18:37

0 پرسش 5 پاسخ 10 امتیاز

غذا.انسان می توانست گوشت وسبزیجات را بپزد مسکن امنیت ابزار و وسایل.انسان می توانست محل زندگی خود را گرم کند.فلز را ذوب کند و وسایل بسازد

   تهمینه حیدر نژاد
  17 تیر 0:55

0 پرسش 1 پاسخ 0 امتیاز

برای امنیت خود چون حیوان ها از آتش می ترسیدند غذا پختن گرم شدن نور داشتن

   سروش حقيقت
  1 اردیبهشت 13:18

1 پرسش 10 پاسخ 23 امتیاز

بسیار راحتی بدست آورد .آتش به پیشرفت علم هم کمک کرد

   helma ramezanpour
  17 فروردین 15:47

7 پرسش 27 پاسخ 64 امتیاز

الف : زیرا توانستند ازخود مراقبت کنند در برابر حمله حیوانات وحشی
ب : توانستند توسط اتش خانه های خود را گرم کنند.
ج : توانستند به جای اینکه غذا ها را خام بخورند ان ها را پخته کرده بخورند.

   سحر جعفري
  13 دی 11:45

5 پرسش 20 پاسخ 50 امتیاز

انسان توانست از اتش براي گرم كردن خود .. ساخت ظروف سفالي .. روشنايي و شكار استفاده كنند
موفق باشيد

   حمید شوکتی
  2 فروردین 13:23

0 پرسش 5 پاسخ 1 امتیاز

قبلا همه چیز رو خام می خورد ... اتش باعث شد تا هر چیز را بپزد و نوش کند

   محمد محمدی
  20 اسفند 15:07

0 پرسش 2 پاسخ -1 امتیاز

باکشف اتش اتفاق های مهمی در زندگی انسان افتاد مثل درست کردن غذا وخوام نخوردن ان شب ها روشنایی داشتن و ...