{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #نوبت_دوم #هماهنگ_نهم #هماهنگ_ششم #آزمون‌ساز

لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

معنی: «لا سوء أسوٱ من الکذب» رو نمیشه بگید

    شکوفه خلیلی
  21 دی 22:48

1 پرسش 0 پاسخ 9 امتیاز
عربی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

معنی این جمله رو هم لطف کنید بگید:«إن من السنة أن یخرج الرجل مع ضیفه ال باب الدار


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   hasti hasani
  25 دی 16:15

0 پرسش 2 پاسخ 12 امتیاز

1:هیچ بدی ای از دروغ بدتر نیست 2:از جمله سنت این است ک ادم مهمانش را تا در خانه همراهی کند

   K i M i Y A
  21 دی 23:20

0 پرسش 569 پاسخ 4539 امتیاز

معنی اولی:هیچ بدی ای بدتر از دروغ نیست.
معنی دومی:از جمله سنت،این است که آدمی،میهمانش را هنگام خروج،تا درِ خانه همراهی کند.

   احمدرضا نوح زاده
  7 بهمن 19:30

3 پرسش 33 پاسخ 138 امتیاز

جمله اول: هیچ بدی بدتر از دروغ نیست . لا نفی جنس
جمله دوم: به راستی از آداب (پیامبر اکرم ) آن است که مرد همراه مهمانش تا در خانه خارج شود.

   مظاهر جعفری
  22 دی 10:19

2 پرسش 111 پاسخ 120 امتیاز

سلام
معنی اولی=هیچ بدی بدتر از دروغ نیست.
معنی دومی =ازجمله سنت این است که مهمانش راهنگام خروج تادر خانه هم راهی کند.
موفق باشید....

   Amirhossein malekpour
  21 دی 23:12

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

سلام
معنی میشه هیچ بدی بدتر از دروغ نیست.

   مهدیار جلیلوند
  22 دی 10:27

3 پرسش 22 پاسخ 54 امتیاز

نه ................ .......... ...... .... .. .