لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کدام یک از اعداد زیر نشان دهنده ی سی و پنج صدم است؟

   ابراهیم غفوری
  17 اسفند 16:03

2 پرسش 3 پاسخ 28 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

سی و پنج صدم پاسخ کدام یک از اعداد زیر است؟توضیح دهید با دلیل


0/35                                 30.05                


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   هانیه صفری قزل
  21 اردیبهشت 11:15

1 پرسش 4 پاسخ 46 امتیاز

0/35

   زهره ایرانپور
  27 فروردین 7:54

0 پرسش 8 پاسخ 43 امتیاز

هردو عدد می تواند صحیح باشد اما برای شناختن بیشتر باید با اضافه کردن کلمه ی عدد صحیح به 30.05 انها را از هم جدا کرد

   مطهره سیدآبادی
  12 تیر 12:32

2 پرسش 6 پاسخ 18 امتیاز

هر دو عددد میتوننن صحیح باشن اما برای یادگیری بهتر،بهتره که به عدد ۳۰.۰۵ کلمه ی عدد صحیح رو اضافه کنیم

   محمد رضا قطبی
  6 خرداد 17:26

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

اولی از سمت راست درسته ......................

   Barzan Habibi
  23 اردیبهشت 15:05

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

هردو مورد صحیح است ولی عدد ۳۵/۰۵ بزرگ تر از ۰/۳۵ است

   ساينا عزيزي حريري
  7 اسفند 17:23

0 پرسش 6 پاسخ 5 امتیاز

اولی از سمت راست

   امیررضا همتی
  12 بهمن 17:56

17 پرسش 28 پاسخ 148 امتیاز

0/35

   ابوطالب سپاهی
  29 آذر 18:40

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

35/.

   آرمین وزیری 805
  12 بهمن 12:32

2 پرسش 11 پاسخ 23 امتیاز

شما باید هر دو را به کسر تبدیل کند تا معلوم شود کدام است

   Mahsa Asadiyan
  5 اردیبهشت 11:58

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

0/35

   محبوبه روانبخش
  26 فروردین 4:38

1 پرسش 4 پاسخ 14 امتیاز

0/35 خوانده میشود سی و پنج صدم

   سارا جلالی
  3 فروردین 11:26

10 پرسش 29 پاسخ 129 امتیاز

به عدد سمت راست 35 صدم  می گویند عدد صحیح ندارد 
عدد سمت  چپ عدد صحیح دارد پس این طور خوانده می شود 30 ممیز پنج صدم

   محمد محمدی
  20 اسفند 15:05

0 پرسش 2 پاسخ 0 امتیاز

به عدد سمت راستی می گویند سی و پنج صدم و به عدد سمت چپی می گویند سی ممیز، پنج صدم.

   امیرحسین کاظمی
  18 اسفند 14:28

0 پرسش 5 پاسخ 4 امتیاز

به عدد سمت راستی می گویند سی و پنج صدم و به عدد سمت چپی می گویند سی ممیز، پنج صدم.