لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کدام یک از اعداد زیر نشان دهنده ی سی و پنج صدم است؟

   ابراهیم غفوری
  17 اسفند 16:03

2 پرسش 3 پاسخ 33 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

سی و پنج صدم پاسخ کدام یک از اعداد زیر است؟توضیح دهید با دلیل


0/35                                 30.05                


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   رها فروزان مهر
  6 شهریور 11:35

0 پرسش 79 پاسخ 369 امتیاز

سلام دوست عزیز به عدد سمت راستی میگن سی و پنج صدم و به عدد سمت چپی میگن سی ممیز، پنج صدم.

   هانیه صفری قزل
  21 اردیبهشت 11:15

1 پرسش 4 پاسخ 76 امتیاز

0/35

   زهره ایرانپور
  27 فروردین 7:54

0 پرسش 8 پاسخ 63 امتیاز

هردو عدد می تواند صحیح باشد اما برای شناختن بیشتر باید با اضافه کردن کلمه ی عدد صحیح به 30.05 انها را از هم جدا کرد

   کیانا محمدنیا
  23 بهمن 19:17

0 پرسش 1 پاسخ 11 امتیاز

عدد سمت راست را به صورت ۳۵ صدم می خوانیم
و عدد سمت چپ را سی ممیز پنج صدم
به این صورت می خوانیم

   نجمه جمادی
  21 بهمن 12:11

0 پرسش 4 پاسخ 14 امتیاز

سلاممم . 0/35 این گزینه درسته.

   حدیث صفاییان
  17 دی 10:41

0 پرسش 14 پاسخ 6 امتیاز

این گزینه ی ۰/۳۵ چون میگوییم سی و پنج صدم
اما در این ۳۰/۵ در حالی که این سی عدد صحیح و پنج دهم هست می تونید با عدد صحیح اعداد صحیح رو از اعشار جدا کنید و راحت تر متوجه بشید

   امیرحسین خالقی فر
  24 آبان 11:22

0 پرسش 13 پاسخ 13 امتیاز

سلام دوست عزیز میشه سمت راستی یعنی 0.35

   مطهره سیدآبادی
  12 تیر 12:32

2 پرسش 6 پاسخ 28 امتیاز

هر دو عددد میتوننن صحیح باشن اما برای یادگیری بهتر،بهتره که به عدد ۳۰.۰۵ کلمه ی عدد صحیح رو اضافه کنیم

   محمد رضا قطبی
  6 خرداد 17:26

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

اولی از سمت راست درسته ......................

   Barzan Habibi
  23 اردیبهشت 15:05

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

هردو مورد صحیح است ولی عدد ۳۵/۰۵ بزرگ تر از ۰/۳۵ است

   ساينا عزيزي حريري
  7 اسفند 17:23

0 پرسش 11 پاسخ 21 امتیاز

اولی از سمت راست

   امیررضا همتی
  12 بهمن 17:56

17 پرسش 49 پاسخ 206 امتیاز

0/35

   ابوطالب سپاهی
  29 آذر 18:40

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

35/.

   Mahsa Asadiyan
  5 اردیبهشت 11:58

0 پرسش 2 پاسخ 7 امتیاز

0/35

   محبوبه روانبخش
  26 فروردین 4:38

1 پرسش 4 پاسخ 14 امتیاز

0/35 خوانده میشود سی و پنج صدم

   سارا جلالی
  3 فروردین 11:26

9 پرسش 30 پاسخ 220 امتیاز

به عدد سمت راست 35 صدم  می گویند عدد صحیح ندارد 
عدد سمت  چپ عدد صحیح دارد پس این طور خوانده می شود 30 ممیز پنج صدم

   محمد محمدی
  20 اسفند 15:05

0 پرسش 2 پاسخ -1 امتیاز

به عدد سمت راستی می گویند سی و پنج صدم و به عدد سمت چپی می گویند سی ممیز، پنج صدم.

   امیرحسین کاظمی
  18 اسفند 14:28

0 پرسش 5 پاسخ 1 امتیاز

به عدد سمت راستی می گویند سی و پنج صدم و به عدد سمت چپی می گویند سی ممیز، پنج صدم.