1

کدام یک از اعداد زیر نشان دهنده ی سی و پنج صدم است؟

ثبت شده در 17 اسفند 94 - 19:33
ریاضی پنجم دبستان

سی و پنج صدم پاسخ کدام یک از اعداد زیر است؟توضیح دهید با دلیل

0/35                                 30.05                


پاسخ ها

1
ثبت شده در 21 اردیبهشت 11:15

0/35


1
ثبت شده در 27 فروردین 7:54

هردو عدد می تواند صحیح باشد اما برای شناختن بیشتر باید با اضافه کردن کلمه ی عدد صحیح به 30.05 انها را از هم جدا کرد


0
ثبت شده در 12 بهمن 12:32

شما باید هر دو را به کسر تبدیل کند تا معلوم شود کدام است


متین وزیری    پاسخ ها : 11
0
ثبت شده در 5 اردیبهشت 11:58

0/35


Mahsa Asadiyan    پاسخ ها : 2
0
ثبت شده در 26 فروردین 4:38

0/35 خوانده میشود سی و پنج صدم


0
ثبت شده در 3 فروردین 11:26

به عدد سمت راست 35 صدم  می گویند عدد صحیح ندارد 

عدد سمت  چپ عدد صحیح دارد پس این طور خوانده می شود 30 ممیز پنج صدم


سارا جلالی    پاسخ ها : 18
0
ثبت شده در 20 اسفند 15:05

به عدد سمت راستی می گویند سی و پنج صدم و به عدد سمت چپی می گویند سی ممیز، پنج صدم.


محمد محمدی    پاسخ ها : 2
0
ثبت شده در 18 اسفند 14:28

به عدد سمت راستی می گویند سی و پنج صدم و به عدد سمت چپی می گویند سی ممیز، پنج صدم.


لطفا برای ارسال پاسخ ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید.