لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

کدام یک از اعداد زیر نشان دهنده ی سی و پنج صدم است؟

   ابراهیم غفوری
  17 اسفند 16:03

ریاضی پنجم دبستان

سی و پنج صدم پاسخ کدام یک از اعداد زیر است؟توضیح دهید با دلیل


0/35                                 30.05                


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   رها فروزان مهر
  6 شهریور 11:35

سلام دوست عزیز به عدد سمت راستی میگن سی و پنج صدم و به عدد سمت چپی میگن سی ممیز، پنج صدم.

   هانیه صفری قزل
  21 اردیبهشت 11:15

0/35

   زهره ایرانپور
  27 فروردین 7:54

هردو عدد می تواند صحیح باشد اما برای شناختن بیشتر باید با اضافه کردن کلمه ی عدد صحیح به 30.05 انها را از هم جدا کرد

   مطهره سیدآبادی
  12 تیر 12:32

هر دو عددد میتوننن صحیح باشن اما برای یادگیری بهتر،بهتره که به عدد ۳۰.۰۵ کلمه ی عدد صحیح رو اضافه کنیم

   محمد رضا قطبی
  6 خرداد 17:26

اولی از سمت راست درسته ......................

   Barzan Habibi
  23 اردیبهشت 15:05

هردو مورد صحیح است ولی عدد ۳۵/۰۵ بزرگ تر از ۰/۳۵ است

   ساينا عزيزي حريري
  7 اسفند 17:23

اولی از سمت راست

   آرمین وزیری
  12 بهمن 12:32

شما باید هر دو را به کسر تبدیل کند تا معلوم شود کدام است

   Mahsa Asadiyan
  5 اردیبهشت 11:58

0/35

   محبوبه روانبخش
  26 فروردین 4:38

0/35 خوانده میشود سی و پنج صدم

   سارا جلالی
  3 فروردین 11:26

به عدد سمت راست 35 صدم  می گویند عدد صحیح ندارد 
عدد سمت  چپ عدد صحیح دارد پس این طور خوانده می شود 30 ممیز پنج صدم

   محمد محمدی
  20 اسفند 15:05

به عدد سمت راستی می گویند سی و پنج صدم و به عدد سمت چپی می گویند سی ممیز، پنج صدم.

   امیرحسین کاظمی
  18 اسفند 14:28

به عدد سمت راستی می گویند سی و پنج صدم و به عدد سمت چپی می گویند سی ممیز، پنج صدم.