لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا محلول اتیلن گلیکول در آب رساناست؟

   MMM (:
  28 مهر 22:02

11 پرسش 79 پاسخ 347 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

آیا اتیلن گلیکول یک محلول رساناست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Ahmad Habibi
در 29 مهر 13:40

12 پرسش 129 پاسخ 288 امتیاز

خیر،چون اتیلن گلیکول یک ترکیب مولکولی و بین اتم های سازنده آن پیوند اشترکی برقرار است و یون های مثبت و منفی ندارد،نمی تواند دارای رسانایی الکتریکی باشد.
فرمول شیمیایی اتیلن گلیکول: C2H6O2

-1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Fatima Ebrahimi
در 3 آبان 10:13

3 پرسش 64 پاسخ 190 امتیاز

خیر زیرا اتیلن گلیکول ( ضد یخ ) در اب حل میشود ولی نمیتواند جریان برق را از خود عبور دهد

   Gamer Mx
در 30 مهر 10:08

2 پرسش 2 پاسخ 19 امتیاز

سلام چطوری من هم سوال بزارم؟

   احترام حکاری
در 29 مهر 12:04

15 پرسش 165 پاسخ 1108 امتیاز

نه چون ذره های سازندش ملکوله
مولکولم بار الکتریکی نداره

   mariana sh
در 30 مهر 20:47

7 پرسش 52 پاسخ 122 امتیاز

خیرررر
اتیلن گلیکول یک ترکیب مولکولی است

   Nafas Azar
در 29 مهر 17:24

6 پرسش 46 پاسخ 186 امتیاز

خیر...چون محلول مولکولی است...

   
در 29 مهر 16:25

0 پرسش 2 پاسخ 2 امتیاز

no

   KMA SWM
در 29 مهر 15:43

7 پرسش 135 پاسخ 227 امتیاز

خیر چون مولکوله و مولکول رسانا نیست.

   Tara .
در 29 مهر 8:12

13 پرسش 66 پاسخ 380 امتیاز

خیر
چون بی نهایت در اب حل میشه و نمیتونه یونیزه بشه و رسانا باشه