لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

آیا محلول اتیلن گلیکول در آب رساناست؟

   MMM Kamareii
  28 مهر 22:02

13 پرسش 84 پاسخ 294 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

آیا اتیلن گلیکول یک محلول رساناست؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Ahmad Habibi
  29 مهر 13:40

45 پرسش 361 پاسخ 761 امتیاز

خیر،چون اتیلن گلیکول یک ترکیب مولکولی و بین اتم های سازنده آن پیوند اشترکی برقرار است و یون های مثبت و منفی ندارد،نمی تواند دارای رسانایی الکتریکی باشد.
فرمول شیمیایی اتیلن گلیکول: C2H6O2

-1

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   Fatimaaa Eb
  3 آبان 10:13

11 پرسش 108 پاسخ 338 امتیاز

خیر زیرا اتیلن گلیکول ( ضد یخ ) در اب حل میشود ولی نمیتواند جریان برق را از خود عبور دهد

   ehteram hakkari
  29 مهر 12:04

104 پرسش 1024 پاسخ 10642 امتیاز

نه چون ذره های سازندش ملکوله
مولکولم بار الکتریکی نداره

   mariana sh
  30 مهر 20:47

7 پرسش 52 پاسخ 137 امتیاز

خیرررر
اتیلن گلیکول یک ترکیب مولکولی است

   Nafas Azar
  29 مهر 17:24

6 پرسش 64 پاسخ 238 امتیاز

خیر...چون محلول مولکولی است...

   Law Breaker
  29 مهر 15:43

7 پرسش 139 پاسخ 198 امتیاز

خیر چون مولکوله و مولکول رسانا نیست.

   Tara .
  29 مهر 8:12

16 پرسش 117 پاسخ 763 امتیاز

خیر
چون بی نهایت در اب حل میشه و نمیتونه یونیزه بشه و رسانا باشه