لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

سبقت موتورسوار از قطار

   Ahmad Habibi
  28 مهر 20:06

45 پرسش 361 پاسخ 761 امتیاز
علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

قطاری که ۲۰۰متر طول دارد، با سرعت ۷۲ متر بر ثانیه در حال حرکت است. یک موتور سوار هم در جاده ای به موازات قطار و هم جهت با آن که ۲۵متر بر ثانیه سرعت دارد، در حال حرکت است.
الف)چه مدتی طول می کشد تا موتور سوار از قطار سبقت بگیرد؟
ب)در این مدت قطار چه مسافتی را طی کرده است؟
(لطفا کامل و واضح جواب دهید)


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   Mahya Gh
  29 مهر 16:02

5 پرسش 42 پاسخ 140 امتیاز

الف)۴.۲ ثانیه

0

گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   علیرضا محمودی فرد
  3 آبان 0:10

139 پرسش 801 پاسخ 6005 امتیاز

به نظر میرسه سوال مشکل داره

   Mahya Gh
  29 مهر 16:03

5 پرسش 42 پاسخ 140 امتیاز

جواب ها تقریبیه

   Mahya Gh
  29 مهر 16:03

5 پرسش 42 پاسخ 140 امتیاز

ب)۳۰۲ متر