لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

جمله پرسشی، خبری، امری و عاطفی

   بهاره خندان پور
  28 مهر 20:04

1 پرسش 23 پاسخ 78 امتیاز
فارسی و نگارش ششم دبستان

جمله پرسشی و خبری و امری و عاطفی را توضیح دهید؟


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   سعید شایان
در 29 مهر 10:06

2 پرسش 22 پاسخ 37 امتیاز

جمله پرسشی همونطور که از اسمش مشخصه حالت سوالی داره و همیشه در پایان آن علامت «؟» قرار داده میشه
مثل: کتاب من را کجا گذاشتی؟
جمله خبری، خبری رو به ما یا دیگران میرسونه
مثل: فردا مدرسه تعطیل است
جمله امری فرمان یا دستوری را به کسی ابلاغ میکنیم
مثل: لطفا به من پاکن بده
جمله عاطفی هم احساسات ما رو بیان میکنه
مثل: به به عجب صدایی!
وای چه لباس قشنگی!

1  گزارش پاسخ انتخاب شده اشتراک گذاری
   *BARDIA* *
در 4 آبان 20:52

19 پرسش 139 پاسخ 819 امتیاز

عاطفی:جمله ای است که احساسی را بیان میکند یا نشانگر تعجب است.
مانند:من خیلی خوشحالم!

   zahra ..
در 3 آبان 15:48

0 پرسش 10 پاسخ 50 امتیاز

عاطفی :جمله ای با احساس مانند چه گل زیبایی

   zahra ..
در 3 آبان 15:47

0 پرسش 10 پاسخ 50 امتیاز

خبری :جمله ای که از چیزی خبر میده

   علی ذاکری مقدم
در 11 آبان 23:11

0 پرسش 3 پاسخ 18 امتیاز

جمله امری بیانگر دستور و یا خواهش می باشد

   علی ذاکری مقدم
در 11 آبان 23:09

0 پرسش 3 پاسخ 18 امتیاز

جمله خبری هم خبری را بیان می کند و نشانه آن نقطه است

   علی ذاکری مقدم
در 11 آبان 23:09

0 پرسش 3 پاسخ 18 امتیاز

جمله پرسشی که سوالی را مطرح می کند و نشانه آن ؟ می باشد.

   *BARDIA* *
در 4 آبان 20:54

19 پرسش 139 پاسخ 819 امتیاز

امری:جمله ای است که دستور میدهد.
مانند:آن در را ببند.

   zahra ..
در 3 آبان 15:44

0 پرسش 10 پاسخ 50 امتیاز

به جمله ای که دستور میده جمله ی امری میگن مانند: خیزوغنیمت شمار

   zahra ..
در 3 آبان 15:44

0 پرسش 10 پاسخ 50 امتیاز

به جمله ای که دستور میده جمله ی امری میگن مانند: خیزوغنیمت شمار

   zahra ..
در 3 آبان 15:44

0 پرسش 10 پاسخ 50 امتیاز

به جمله ای که دستور میده جمله ی امری میگن مانند: خیزوغنیمت شمار

   احترام حکاری
در 30 مهر 23:05

15 پرسش 165 پاسخ 1108 امتیاز

پرسشی توش پرسش وجود داره مانند:
چرا نیومدی؟
خبری توش حالت خبر وجود داره مانند:
فردا مدرسه تعطیل است
امری توش حالت امر وجود داره مانند:
پنجره رو باز کن
عاطفی توش حالت احاس وجود داره مانند:
به به چه گل زیبایی

   علی جاوید احمدی
در 30 مهر 19:03

1 پرسش 13 پاسخ 60 امتیاز

پرسشی یعنی می پرسی امری یعنی فر مان می دهی خبری یعنی خبر می رسونی عاطفی یعنی احساس

   علی سالاروند
در 17 آبان 14:58

0 پرسش 8 پاسخ 18 امتیاز

خبری : خبری را پخش می کند?
پرسشی: سوالی را متره می کند?
امری:دستوری که کاری را به ما می دهد?
عاطفی:جمله برای بیان محبت ?

   mobina *-^ Azimi*-^
در 6 آبان 14:33

6 پرسش 59 پاسخ 171 امتیاز

جمله خبری جمله ای است ک خبری را بیان میکند

جمله پرسشی جمله ای است ک در ان پرسشی وجود دارد

جمله امری جمله ای است ک در ان خواهشی یا فرمانی وجود دارد

جمله عاطفی جمله ای است ک بیانگر احساس و عاطفه باشد

   *BARDIA* *
در 4 آبان 20:50

19 پرسش 139 پاسخ 819 امتیاز

خبری:جمله ای است که خبری را میرساند.
مانند:فردا باران میبارد.

   *BARDIA* *
در 4 آبان 20:47

19 پرسش 139 پاسخ 819 امتیاز

پرسشی:جمله ای است که فرد سوالی را می پرسد .
مانند:تکلیفت را انجام دادی؟

   zahra ..
در 3 آبان 15:46

0 پرسش 10 پاسخ 50 امتیاز

به جمل ای که سوال میپرسه جمله ی پرسشی میگن

   زهرا عنایتی
در 30 مهر 16:26

1 پرسش 1 پاسخ 5 امتیاز

از بین تمامی متن هایی که خوانده ام این واقعا هضم راحتی داره !