لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
تو بپرس ، بقیه بهت جواب میدن!

تفریق عدد مخلوط به چند روش می توانید انجام دهید؟

   ابراهیم غفوری
  17 اسفند 16:01

2 پرسش 3 پاسخ 33 امتیاز
ریاضی پنجم دبستان

تفریق عدد مخلوط به چند روش می توانید انجام دهید؟


9-4`2/3`


لطفا برای پاسخ دادن ابتدا وارد شوید. یا ثبت نام کنید.
   محمد شاکری زاده
  24 اسفند 15:48

0 پرسش 9 پاسخ 149 امتیاز

تفریق اعداد مخلوط به سه روش انجام می شود:
1-برای تفریق دو عدد مخلوط می توانیم ابتدا دو عدد صحیح را از هم کم کنیم و با حاصل تفریق اعداد کسری جمع کنیم.
2-برای تفریق اعداد مخلوط می توانیم دو عدد مخلوط را به کسر بزرگتر از واحد تبدیل کرده و سپس آنها را تفریق کنیم.
3-برای تفریق اعداد مخلوط به کمک شکل ،ابتدا به اندازه عدد اول شکل می کشیم و سپس به اندازه عدد دوم از شکل خط می زنیم.

   مریم غزنوی
  21 اسفند 13:00

0 پرسش 1 پاسخ 6 امتیاز

دو روش
روش اول : عدد مخلوط را تبدیل به کسر کرده به فرم `14/3` نوشته و سپس مخرج مشترک بگیرید.
روش دوم : ابتدا مقادیر صحیح را از هم کم کنید و سپس قسمت صحیح و کسری را حساب کنید ، در مثال داده شده به صورت `5-2/3` می شود. حالا می توان مخرج مشترک گرفت و حل کرد.

   نجمه جمادی
  21 بهمن 12:12

0 پرسش 4 پاسخ 14 امتیاز

سلام . به 3 روش می توان انجام داد.

   امیرحسین خالقی فر
  24 آبان 11:26

0 پرسش 13 پاسخ 13 امتیاز

به سه روش
1. ابتدا اعداد مخلوط را به کسر بزرگتر از واحد تبدیل می‌کنیم و سپس از هم کم می‌کنیم.
2. روشدوم اعداد صحیح را از هم کم می‌کنیم سپس کسرها را از هم تفریق می کنیم
3. به روش شکل و محور

   مطهره سیدآبادی
  12 تیر 12:37

2 پرسش 6 پاسخ 28 امتیاز

به سه روش میتوانیم اعداد مخلوط را تفریق کنیم ??????????????????

   پروین محمدی
  3 آذر 0:00

2 پرسش 26 پاسخ 91 امتیاز

به سه روش
1. ابتدا اعداد مخلوط را به کسر بزرگتر از واحد تبدیل می‌کنیم و سپس از هم کم می‌کنیم.
2. روشدوم اعداد صحیح را از هم کم می‌کنیم سپس کسرها را از هم تفریق می کنیم
3. به روش شکل و محور

   احمد رضا مهرعلیان
  13 دی 10:40

0 پرسش 1 پاسخ 1 امتیاز

به سه روش

   سارا جلالی
  3 فروردین 11:30

9 پرسش 30 پاسخ 220 امتیاز

تفریق اعداد مخلوط به 4 روش انجام می شود:
1-برای تفریق اعداد مخلوط می توانیم دو عدد مخلوط را به کسر بزرگتر از واحد تبدیل کرده و سپس آنها را تفریق کنیم.
2-برای تفریق اعداد مخلوط به کمک شکل ،ابتدا به اندازه عدد اول شکل می کشیم و سپس به اندازه عدد دوم از شکل خط می زنیم.
3- اعداد را داخل جدول برده و عملیات را انجام دهیم .
4-برای تفریق دو عدد مخلوط می توانیم ابتدا دو عدد صحیح را از هم کم کنیم و بعد کسرها را کم کنیم . ( البته با توجه به مخرج مشترک)