پربازدیدها: #آزمون_ورودی_نمونه_دولتی #مدارس_کشور #سوالات_کنکور

کلاس‌های آنلاین کنکور 99


⚡  از 2 تا 29 مرداد 1399 ⚡

⚡ با کلاس‌های آنلاین گاما آماده‌تر در کنکور حاضر شوید... ⚡

آموزش‌های آمادگی کنکور مطابق با برنامه ریزی و هماهنگی‌های صورت گرفته با دبیران برگزیده گاما مطابق برنامه زیر برگزار خواهد شد.

* توجه: ممکن است برنامه کلاس‌ها دچار تغییراتی شود همواره آخرین برنامه را از این صفحه پیگیری کنید!

 

روز و تاریخ ساعت 16 تا 18 ساعت 18 تا 20 ساعت 20 تا 22
پنجشنبه 2 مرداد

فیزیک (گروه تجربی)

محمدصادق طاهری

(دانلود ویدئو)

نظر سنجی این کلاس


ریاضیات (گروه ریاضی)

سیدطاها سیدعلی اللهی

(دانلود ویدئو)

نظر سنجی این کلاس

ریاضیات (گروه تجربی)

سیدطاها سیدعلی اللهی

(دانلود ویدئو)

نظر سنجی این کلاس

 
جمعه 3 مرداد

فیزیک (گروه ریاضی)

محمدصادق طاهری

(دانلود ویدئو)

نظر سنجی این کلاس

زبان انگلیسی (کلیه گروه‌ها)

لقمان امین‌پور

(دانلود ویدئو)

نظرسنجی این کلاس

 
شنبه 4 مرداد

فیزیک (گروه تجربی)

احسان توکلی

نظر سنجی این کلاس

فیزیک (گروه ریاضی)

احسان توکلی

نظر سنجی این کلاس

زیست شناسی (گروه تجربی)

کمال فرهی‌فر

(دانلود ویدئو)

نظر سنجی این کلاس

یکشنبه 5 مرداد

ریاضیات (گروه ریاضی)

سیدطاها سیدعلی اللهی

(دانلود ویدئو)

نظر سنجی این کلاس

 

زبان و ادبیات فارسی (کلیه گروه ها)

مهدی احمدی

(دانلود ویدئو)

نظرسنجی این کلاس

دوشنبه 6 مرداد

ریاضیات (گروه تجربی)

سیدطاها سیدعلی اللهی

(دانلود ویدئو)

نظر سنجی این کلاس

زبان انگلیسی (کلیه گروه‌ها)

لقمان امین‌پور

نظرسنجی این کلاس

زیست شناسی (گروه تجربی)

کمال فرهی‌فر

(دانلود ویدئو)

نظر سنجی این کلاس

سه‌شنبه 7 مرداد

ریاضیات (گروه ریاضی)

سیدطاها سیدعلی اللهی

(دانلود ویدئو)

نظر سنجی این کلاس


جامعه شناسی (گروه انسانی)

نگین صوفی زاده

نظر سنجی این کلاس

زیست شناسی (گروه تجربی)

آزیتا الوندی

نظرسنجی این کلاس

تاریخ (گروه انسانی)

محمد حبیب‌پور لداری

نظرسنجی این کلاس

چهارشنبه 8 مرداد

 

 

زیست شناسی (گروه تجربی)

کمال فرهی‌فر

پنجشنبه 9 مرداد

فیزیک (گروه تجربی)

محمدصادق طاهری

(دانلود ویدئو)

نظر سنجی این کلاس

زبان انگلیسی (کلیه گروه‌ها)

سید مصطفی حسینی

نظرسنجی این کلاس

زبان و ادبیات فارسی (کلیه گروه ها)

مهدی احمدی

(دانلود ویدئو)

نظرسنجی این کلاس

جمعه 10 مرداد

ریاضیات (گروه انسانی)

سیدطاها سیدعلی اللهی

(دانلود ویدئو)

نظر سنجی این کلاس


فیزیک (گروه ریاضی)

محمدصادق طاهری

(دانلود ویدئو)

نظر سنجی این کلاس

 

 
شنبه 11 مرداد

روانشناسی (گروه انسانی)

نگین صوفی زاده

نظر سنجی این کلاس

 

 
یکشنبه 12 مرداد

ریاضیات (گروه انسانی)

محمد ابراهیمی علویجه

نظر سنجی این کلاس

زبان انگلیسی (کلیه گروه ها)

امیرمحمد بهارفروش

نظر سنجی این کلاس

شیمی (گروه ریاضی و تجربی)

سعید مرادپور

(دانلود ویدئو)

نظر سنجی این کلاس


علوم و فنون ادبی (گروه انسانی)

مهدی احمدی

(دانلود ویدئو)

نظرسنجی این کلاس

دوشنبه 13 مرداد

 

آمار و احتمال (گروه ریاضی)

محمد ابراهیمی علویجه

نظر سنجی این کلاس

 

سه شنبه 14 مرداد  

زیست شناسی (گروه تجربی)

آزیتا الوندی

نظرسنجی این کلاس


اقتصاد (گروه انسانی)

مریم یابنده جهرمی

(دانلود ویدئو)

نظرسنجی این کلاس

شیمی (گروه ریاضی و تجربی)

سعید مرادپور

(دانلود ویدئو)

نظر سنجی این کلاس


علوم و فنون ادبی (گروه انسانی)

مهدی احمدی

(دانلود ویدئو)

نظرسنجی این کلاس

چهارشنبه 15 مرداد

ریاضیات (گروه انسانی)

سکینه باقری فرد

(دانلود ویدئو)

نظر سنجی این کلاس

 

 
پنجشنبه 16 مرداد

فیزیک (گروه تجربی)

محمدصادق طاهری

نظر سنجی این کلاس


تاریخ (گروه انسانی)

محمد حبیب‌پور لداری

نظرسنجی این کلاس

زبان انگلیسی (کلیه گروه‌ها)

سید مصطفی حسینی

نظرسنجی این کلاس

زبان و ادبیات فارسی (کلیه گروه ها)

مهدی احمدی

(دانلود ویدئو)

نظرسنجی این کلاس

جمعه 17 مرداد

فیزیک (گروه ریاضی)

محمدصادق طاهری

(دانلود ویدئو)

نظر سنجی این کلاس


اقتصاد (گروه انسانی)

محمد حبیب‌پور لداری

نظرسنجی این کلاس

   
شنبه 18 مرداد

فیزیک (گروه تجربی)

احسان توکلی

نظر سنجی این کلاس

فیزیک (گروه ریاضی)

احسان توکلی

نظر سنجی این کلاس

 
یکشنبه 19 مرداد  

زبان انگلیسی (کلیه گروه ها)

امیرمحمد بهارفروش

نظر سنجی این کلاس

زبان و ادبیات فارسی (کلیه گروه ها)

مهدی احمدی

نظرسنجی این کلاس

دوشنبه 20 مرداد

ریاضیات (گروه انسانی)

سکینه باقری فرد

نظر سنجی این کلاس

 

 

سه‌شنبه 21 مرداد

آمار و احتمال (گروه ریاضی)

محمد ابراهیمی علویجه

نظر سنجی این کلاس

زیست شناسی (گروه تجربی)

آزیتا الوندی

نظرسنجی این کلاس

 
چهارشنبه 22 مرداد  

 

 
پنجشنبه 23 مرداد  

اقتصاد (گروه انسانی)

محمد حبیب‌پور لداری

نظرسنجی این کلاس

زبان و ادبیات فارسی (کلیه گروه ها)

مهدی احمدی

نظرسنجی این کلاس

- تحلیل و تشریح سؤالات و نکات کنکوری

- روش‌های حل تستی سؤالات کنکور

- رفع اشکال از طریق سیستم چت صفحه پخش زنده

آموزش توسط اساتید برگزیده و نام آشنای سایت گاما که از دبیران رسمی و خبره آموزش و پرورش هستند صورت خواهد پذیرفت.

- مطابق برنامه اعلامی در ادامه شما باید در ساعت مقرر وارد سایت شده و با کلیک بر روی نام معلم، پخش زنده را ببیند.

- در صورتی که قبلاً عضو سایت شده باشید، پس از ورود می‌توانید در پایان کلاس اشکالات احتمالی خود را از دبیر پرسیده و منتظر پاسخ باشید.

در راستای توسعه عدالت آموزشی و با توجه به شرایط کنونی جامعه تصمیم بر این شد که به جهت کمک به دانش‌آموزان عزیز کشور دوره به صورت کاملا رایگان ارائه شود.