کلاس‌های آمادگی آزمون ورودی مدارس سمپاد


دانش آموزان عزیز!

لایو استریم تحلیل سؤالات استعداد تحلیلی آزمون ورودی پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی 1400-1399

 شروع برنامه: ساعت 21 روز جمعه 10 مرداد 1399

 

دانلود سؤالات آزمون ورودی پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان سال تحصیلی 1400- 1399 + ویدیوهای پاسخ تشریحی


آموزش‌های آمادگی ورودی مدارس استعدادهای درخشان از پایه نهم به دهم  و پایه ششم به هفتم مطابق با برنامه ریزی و هماهنگی‌های صورت گرفته با دبیران برگزیده گاما مطابق برنامه زیر برگزار خواهد شد.

روز و تاریخ ساعت 10 تا 12 ساعت 16 تا 18  ساعت 18 تا 20
یکشنبه 29 تیر   فیزیک تیزهوشان نهم

مدرس: اکبر رحیمی

(دانلود ویدیو)

 
یکشنبه 5 مرداد

فارسی تیزهوشان نهم
مدرس: مهدی احمدی

(دانلود ویدیو)

شیمی تیزهوشان نهم
مدرس: آرمین کل لر

قرآن و معارف اسلامی نهم
مدرس: محمد شیرازی

(دانلود ویدیو)

دوشنبه 6 مرداد

هوش ریاضی و تصویری تیزهوشان ششم
مدرس: روح الله میرزائی

(دانلود ویدیو)

   
سه شنبه 7 مرداد

هوش ریاضی و تصویری تیزهوشان ششم
مدرس: روح الله میرزائی

(دانلود ویدیو)

ریاضی تیزهوشان نهم
مدرس: شهرام اکبری نژاد

(دانلود ویدیو)

 
چهارشنبه 8 مرداد

فارسی تیزهوشان نهم
مدرس: سالار فتحی

(دانلود ویدیو)

زیست شناسی تیزهوشان نهم
مدرس: عارف اثنی عشری

استعداد تحلیلی تیزهوشان نهم
مدرس: روح الله میرزائی

(دانلود ویدیو)

پنجشنبه 9 مرداد

فیزیک تیزهوشان نهم
مدرس: میلاد سلیم مرادی

(دانلود ویدیو)

روز برگزاری آزمون ورودی تیزهوشان ششم  
جمعه 10 مرداد روز برگزاری آزمون ورودی تیزهوشان نهم
شنبه 21 تیر    

فیزیک تیزهوشان
مدرس: اکبر رحیمی

(دانلود ویدیو)

یکشنبه 22 تیر زیست شناسی تیزهوشان
مدرس: عارف اثنی عشری

شیمی تیزهوشان
مدرس: آرمین کل لر

(دانلود ویدیو)

قرآن و معارف اسلامی
مدرس: محمد شیرازی

(دانلود ویدیو)

دوشنبه 23 تیر  

فارسی تیزهوشان
مدرس: مهدی احمدی

(دانلود ویدیو)

ریاضی تیزهوشان
مدرس: روح الله میرزائی

(دانلود ویدیو)

سه شنبه 24 تیر  

ریاضی تیزهوشان
مدرس: شهرام اکبری نژاد

(دانلود ویدیو)

فارسی تیزهوشان
مدرس: سالار فتحی

(دانلود ویدیو)

چهارشنبه 25 تیر  

فیزیک تیزهوشان
مدرس: اکبر رحیمی

(دانلود ویدیو)

 
پنجشنبه 26 تیر

ریاضی تیزهوشان
مدرس: روح الله میرزائی

(دانلود ویدیو)

   
 

آرزوی موفقیت برای همه کاربران عزیز داریم

دوشنبه 9 تیر      عربی
مدرس: ابوطالب هدایتیان
سه‌شنبه 10 تیر

ریاضی
مدرس: شهرام اکبری نژاد

(دانلود ویدیو)

   
چهارشنبه 11 تیر

پیام‌های آسمان
مدرس: ناصر بهادری نیا

(دانلود ویدیو)

عربی
مدرس: ابوطالب هدایتیان

(دانلود ویدیو)

فیزیک
مدرس: اکبر رحیمی

(دانلود ویدیو)

پنجشنبه 12 تیر

ریاضی
مدرس: روح الله میرزایی

(دانلود ویدیو)

 

فارسی
مدرس: سالار فتحی

(دانلود ویدیو)

جمعه 13 تیر

زبان انگلیسی
مدرس: داود علمی

(دانلود ویدیو)

   
شنبه 14 تیر

پیام‌های آسمان
مدرس: ناصر بهادری نیا

(دانلود ویدیو)

زمین شناسی
مدرس: خلیل عطائی

(دانلود ویدیو)

مطالعات اجتماعی
مدرس: مهرانگیز شکفته

(دانلود ویدیو)

یکشنبه 15 تیر  شیمی
مدرس: آرمین کُل‌لر

ریاضی
مدرس: ثریا زادمهر

(دانلود ویدیو)

فارسی
مدرس: مهدی احمدی 

(دانلود ویدیو)

دوشنبه 16 تیر

زبان انگلیسی
مدرس: داود علمی

(دانلود ویدیو)

فیزیک
مدرس: اکبر رحیمی

(دانلود ویدیو)

زبان انگلیسی
مدرس: امیرمحمد بهارفروش

(دانلود ویدیو)

سه شنبه 17 تیر

ریاضی
مدرس: شهرام اکبری نژاد

(دانلود ویدیو)

 

مطالعات اجتماعی
مدرس: مهرانگیز شکفته

(دانلود ویدیو)

چهارشنبه 18 تیر زبان انگلیسی
مدرس: امیرمحمد بهارفروش

ریاضی
مدرس: ثریا زادمهر

(دانلود ویدیو)

فارسی
مدرس: مهدی احمدی

(دانلود ویدیو)

پنجشنبه 19 تیر

ریاضی
مدرس: روح‌الله میرزایی

(دانلود ویدیو)

زیست شناسی
مدرس: خلیل عطایی

(دانلود ویدیو)

فارسی
مدرس: سالار فتحی

(دانلود ویدیو)

جمعه 20 تیر

تاریخ برگزاری آزمون ورودی نمونه دولتی

آرزوی موفقیت برای همه کاربران عزیز داریم

- حل بیش از 300 تست از آزمون های ورودی مدارس استعدادهای درخشان در سال های گذشته

- توضیح و پاسخ تشریحی به همراه روش های حل تستی

- رفع اشکال از طریق سیستم چت صفحه پخش زنده

آموزش توسط اساتید برگزیده و نام آشنای سایت گاما که از دبیران رسمی و خبره آموزش و پرورش هستند صورت خواهد پذیرفت.

- مطابق برنامه اعلامی در ادامه شما باید در ساعت مقرر وارد سایت شده و با کلیک بر روی نام معلم، پخش زنده را ببیند.

- در صورتی که قبلاً عضو سایت شده باشید، پس از ورود می‌توانید در پایان کلاس اشکالات احتمالی خود را از دبیر پرسیده و منتظر پاسخ باشید.

در راستای توسعه عدالت آموزشی و با توجه به شرایط کنونی جامعه تصمیم بر این شد که به جهت کمک به دانش‌آموزان عزیز کشور دوره به صورت کاملا رایگان ارائه شود.