{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

اهداف وب سایت گاما

ثبت شده در 30 آذر 1393

اهداف این وب سایت عبارتند از:     توسعه عدالت آموزشی در سطح کل کشور     ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از مجموعه نمونه سوالات امتحانی در مدارس کشور     ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از دبیران کشور     ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از مدارس کشور     دسترسی عمومی دبیران، مدارس و دانش‌آموزان به بانک سوال     بسترسازی برای هوشمندسازی مدارس     صفحه اختصاصی مدرسه مجازی     پروفایل معلم مجازی     آثار دیجیتال و محتوای آموزشی الکترونیکی     ایجاد محیط کسب و کار همگانی علمی و آموزشی برای دبیران و مدارس کشور     رتبه بندی دبیران، مدارس و آزمون‌های…

دسته بندی : اطلاعیه ها