{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

نحوه طراحی سوالات امتحان نهایی / میزان تاثیر دروس رشته‌های مختلف در کنکور

ثبت شده در: 1402/11/8 مشاهده: 1235     دسته بندی: اخبار آموزش و پرورش

گاما- معاون وزیر و رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌ و پرورش تاکید کرد که سوالات آزمون‌های نهایی سال تحصیلی جاری برای پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مبتنی بر «یادگیری» طرح می‌شوند و دانش آموزانی که مطالب را به صورت مفهومی یادگرفته‌اند در پاسخگویی به این سوالات مشکلی نخواهند داشت.

به گزارش ایسنا، محسن زارعی درباره میزان تاثیر هر درس در رشته‌های مختلف برای تولید سابقه تحصیلی از طریق شرکت در آزمون‌های نهایی سال جاری، اظهار کرد: شیوه طراحی سوالات آزمون‌های نهایی سال تحصیلی جاری برای پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ارزشیابی از «یادگیری» و با تاکید بر محتوای کتب درسی و جداول بارم بندی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است.

وی با بیان اینکه سوالات به گونه‌ای طراحی می‌شوند که دانش آموزانی که مطالب را به صورت مفهومی یادگرفته‌اند در پاسخگویی مشکلی نخواهند داشت، خطاب به دانش آموزان توصیه کرد: دانش آموزان از مطالعه صرف جزوات و سوالات پر تکرار پرهیز کرده و حتما به کتب درسی و معلمین رجوع کنند چراکه سوالات مبتنی بر کتب درسی طراحی می‌شوند.

اطلاع رسانی الگوهای طراحی سوالات امتحان نهایی

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین عنوان کرد که برای آشنایی دبیران و دانش آموزان با شیوه طراحی سوالات امتحان نهایی، الگوهای طراحی سوالات با همکاری دبیرخانه‌های کشوری راهبری دروس، اطلاع رسانی می شود.

 رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش افزود: اطلاعات تکمیلی و موضوعات مرتبط با میزان و نحوه تاثیر نمرات به عنوان سابقه تحصیلی در پایگاه اطلاع رسانی مرکز ارزش‌یابی قرار دارد و از دانش آموزان خواهش می‌کنیم حتما به این دستورالعمل‌ها و جداول رجوع کنند.

آزمون نهایی یازدهمی‌ها

زارعی تصریح کرد: برای آزمون سراسری سال تحصیلی جاری یعنی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ سابقه تحصیلی که تاثیر قطعی ۵۰ درصد خواهد داشت فقط برای پایه دوازدهم در نظر گرفته شده است. به این صورت که سهم دروس عمومی در پایه دوازدهم ۲۸ درصد و سهم دروس اختصاصی ۲۲ درصد از سهم کل ۵۰ درصد سابقه تحصیلی است. برای سال تحصیلی آتی این سهم سابقه تحصیلی به ۶۰ درصد می‌رسد و تقسیم آن بین دروس عمومی و اختصاصی به شکل برابر است. یعنی ۳۰ درصد به دروس عمومی و ۳۰ درصد به دروس اختصاصی تعلق می‌گیرد. این سهم از ۵۰ درصد به ۶۰ درصد ارتقا می‌گیرد و سهم آزمون سراسری هم ۴۰ درصد می‌شود. از این رو دانش آموزان پایه یازدهمی امسال برای ایجاد سابقه در سال تحصیلی بعدی در آزمون نهایی شرکت می‌کنند.

وی افزود: سهم دروس دانش آموزان پایه دهم و یازدهم که امسال آزمون نهایی دارند، برای سال‌های بعد یعنی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تولید می‌شود. ازاین رو میزان سهم دروس این پایه ها را در موعدهای بعدی اطلاع رسانی می‌کنیم.

سهم سابقه تحصیلی دروس عمومی در رشته ریاضی

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سهم سابقه تحصیلی دروس عمومی برای آزمون سراسری سال تحصیلی جاری و در پایه دوازدهم گروه علوم ریاضی و فنی ۲۸ درصد و برای دروس اختصاصی ۲۲ درصد است، ادامه داد: سهم سابقه تحصیلی دروس عمومی این رشته شامل درس فارسی ۳ با میزان تاثیر ۹.۳۲، درس عربی و زبان قرآن ۳ با میزان تاثیر ۳.۹۰، درس تعلیمات دینی ۳ و دینی، اخلاق و قرآن با میزان تاثیر ۷.۱۲، درس زبان خارجی ۳ با میزان تاثیر ۵.۸، درس سلامت و بهداشت با میزان تاثیر ۱.۴۸ و درس علوم اجتماعی با میزان تاثیر ۱.۱۰ است که مجموع همگی این‌ها تاثیر ۲۸ درصدی از سهم ۵۰ درصد سابقه تحصیلی در آزمون سراسری را تشکیل می‌دهند.

سهم سابقه تحصیلی دروس تخصصی در رشته ریاضی

به گفته رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش، سهم ۲۲ درصد سابقه تحصیلی دروس اختصاصی در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی است شامل درس حسابان ۲ با میزان تاثیر ۴.۹۳، هندسه ۳ با میزان تاثیر ۲.۹۱، ریاضیات گسسته با میزان تاثیر ۲.۴۶، فیزیک ۳ با میزان تاثیر ۶.۹۹، شیمی ۳ با میزان تاثیر ۴.۷۱ است.

وی تاکید کرد: از این رو افرادی که می‌خواهند از هر رشته تحصیلی در کنکور سراسری گروه علوم ریاضی و فنی شرکت کنند باید در خرداد ماه متناسب با سهم دروسی که اعلام شد، ایجاد سابقه کند.

سهم سابقه تحصیلی دروس عمومی در رشته تجربی

زارعی با بیان اینکه در گروه علوم تجربی سهم دروس عمومی در تولید سابقه تحصیلی ۲۸ درصد و دروس اختصاصی ۲۲ درصد است، خاطر نشان کرد: در خصوص سهم دروس عمومی در رشته تجربی، درس فارسی ۳ میزان تاثیر ۹.۳۲، عربی و زبان قرآن ۳ میزان تاثیر ۳.۹۰، تعلیمات دینی ۳، دینی و اخلاق و قرآن میزان تاثیر ۷.۱۲، زبان خارجی ۳ میزان تاثیر ۵.۸، سلامت و بهداشت میزان تاثیر ۱.۴۸، علوم اجتماعی میزان تاثیر ۱.۱۰ دارد که جمع این ها ۲۸ درصد سهم از کل ۵۰ درصد سهم سابقه تحصیلی را ایجاد می‌کند.

سهم سابقه تحصیلی دروس تخصصی در رشته تجربی

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: دروس اختصاصی که در آزمون نهایی برای تولید سابقه تحصیلی مورد پرسش قرار می‌گیرند نیز شامل ریاضی ۳ با میزان تاثیر ۴.۳۲، زیست شناسی ۳ با میزان تاثیر ۷.۵۶ ، فیزیک ۳ با میزان تاثیر ۳.۸۹، شیمی ۳ با میزان تاثیر ۶.۲۳ است که جمع این دروس ۲۲ درصد سهم سابقه تحصیلی دروس اختصاصی از ۵۰ درصد سهم کلی سابقه تحصیلی برای گروه آزمایشی تجربی را تولید می‌کند.

سهم سابقه تحصیلی دروس عمومی در رشته انسانی

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش، درباره سهم سابقه تحصیلیدر گروه آزمایشی انسانی نیز تصریح کرد: سابقه تحصیلی گروه آزمایشی علوم انسانی نیز ۵۰ درصد اما متفاوت از گروه علوم آزمایشی ریاضی و تجربی تولید می‌شود. سهم دروس عمومی در این گروه آزمایشی ۲۳ درصد و سهم دروس اختصاصی ۲۷ درصد است. دروس عمومی شامل درس فارسی ۳ با میزان تاثیر ۹.۳۲، تعلیمات دینی۳ با میزان تاثیر ۷.۱۲، زبان خارجی ۳ با میزان تاثیر ۵.۸، سلامت و بهداشت با میزان تاثیر ۱.۴۸ است.

سهم سابقه تحصیلی دروس تخصصی در رشته انسانی

وی ادامه داد: درس ریاضی و آمار ۳ با میزان تاثیر ۳.۶۸، علوم و فنون ادبی با میزان تاثیر۴.۷۹، عربی ۳، زبان تخصصی رشته با میزان تاثیر ۳.۱۳، تاریخ ۳ با میزان تاثیر ۴.۳۰، جغرافیای ۳ با میزان تاثیر ۳.۶۸، جامعه شناسی ۳ با میزان تاثیر ۴.۳۰، فلسفه ۲ با میزان تاثیر ۳.۱۳ سابقه تحصیلی دروس تخصصی گروه علوم انسانی را با سهم ۲۷ درصد از مجموع ۵۰ درصد سابقه تحصیلی تولید می کنند.

سابقه تحصیلی گروه آزمایشی هنر

بنا بر اظهارات زارعی برای گروه آزمایشی هنر صرفا دروس عمومی در سابقه تحصیلی منظور می‌شود و این سهم ۲۸ درصد است و برای رشته‌های نظری و فنی و حرفه‌ای دروس عمومی ملاک عمل است.

معاون وزیر آموزش و پرورش توضیح داد: برای ایجاد سابقه تحصیلی آزمون سراسری گروه آزمایشی هنر از رشته‌های نظری، درس فارسی۳ و  برای رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش درس فارسی ۳ با میزان تاثیر ۹.۷۰ ملاک عمل است. برای رشته‌های نظری زبان قرآن ۳، عربی ۳، زبان تخصصی رشته برای رشته‌های علوم انسانی و برای رشته‌های فنی و حرفه‌ای و کار و دانش درس عربی، زبان قرآن ۳ با میزان تاثیر ۴.۶ ملاک عمل است. همچنین برای رشته‌های نظری درس تعلیمات دینی ۳ و برای رشته‌های علوم و معارف اسلامی درس اصول و عقاید ۳ با میزان تاثیر ۷.۴۱ ایجاد سابقه می‌کند. برای شاخه نظری درس زبان خارجی ۳ با میزان تاثیر ۵.۲۹، سلامت و بهداشت با میزان تاثیر ۱.۵۴ ایجاد سابقه می‌کند که مجموع این دروس ۲۸ درصد سهم سابقه تحصیلی برای دروس عمومی را در گروه آزمایشی هنر آزمون سراسری تشکیل می‌دهند.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش‌وپرورش یادآور شد: برخی دروس مثل سلامت و بهداشت و تعلیمات دینی که صرفا در شاخه نظری ذکر نام آنها را ذکر کردم، با شاخه فنی و حرفه‌ای و کار دانش مشترک است. از این رو ما آن دروس مشترک را مد نظر قرار می‌ دهیم. اما چون درس زبان خارجی در شاخه فنی و حرفه‌ای و کار و دانش وجود ندارد، کتاب زبان خارجی شاخه نظری برای این افراد مبنای عمل قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه برای گروه آزمایشی زبان‌های خارجی نیز تنها دروس عمومی با سهم ۲۸ درصد ملاک تولید سابقه تحصیلی در آزمون سراسری است، خاطر نشان کرد: برای گروه آزمایشی زبان‌های خارجی درس فارسی ۳ با میزان تاثیر ۹.۷۰ برای تمام شاخه‌ها، عربی و زبان قرآن ۳، عربی ۳، زبان تخصصی رشته علوم انسانی با میزان تاثیر ۴.۶، تعلیمات دینی ۳ برای همه شاخه‌ها و اصول و عقاید ۳ برای رشته‌ علوم و معارف اسلامی با میزان تاثیر ۷.۴۱ ملاک عمل است. درس زبان خارجی ویژه شاخه نظری است و از این رو با میزان تاثیر ۵.۲۹ به عنوان درس مبنا برای دیگر شاخه‌ها نیز در نظر گرفته می‌شود. همچنین درس سلامت و بهداشت به عنوان درس مشترک تمام رشته‌ها با میزان تاثیر ۱.۵۴ ملاک عمل است و همه این دروس مجموعا سهم ۲۸ درصد دروس عمومی را برای گروه آزمایشی زبان‌های خارجی تولید می‌کنند.