{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

برنامه آزمون نهایی پایه دوازدهم و آزمون هماهنگ دروس پایه‌های دهم و یازدهم در خرداد 1402

ثبت شده در: 1401/12/28 مشاهده: 418     دسته بندی: اخبار آموزش و پرورش

برنامه آزمون نهایی پایه دوازدهم روزانه، بزرگسال، آموزش از راه دور و داوطلب آزاد رشته‌های شاخه نظری دوره دوم آموزش متوسطه، متقاضیان ایجاد سابقه تحصیلی و ترمیم نمره و برنامه آزمون هماهنگ دروس پایه‌های دهم و یازدهم مدارس روزانه در نوبت خرداد ماه سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را در ادامه مشاهده فرمایید.

برنامه آزمون نهایی پایه دوازدهم و آزمون هماهنگ دروس پایه‌های دهم و یازدهم در خرداد 1402

برنامه آزمون نهایی پایه دوازدهم و آزمون هماهنگ دروس پایه‌های دهم و یازدهم در خرداد 1402

برنامه آزمون نهایی پایه دوازدهم و آزمون هماهنگ دروس پایه‌های دهم و یازدهم در خرداد 1402