1398/11/4

طرح درس روزانه فارسی کلاس ششم دبستان | ستایش

فارسی و نگارش ششم دبستان

هدف کلی: اهمیت ستایش پروردگار
اهداف جزئی:
آشنایی دانش آموزان با تحمیدیه و اهمیت ستایش پروردگار
تقویت علاقه دانش آموزان به حمد و ستایش پروردگار
توانایی در خواندن متن تحمیدیه و آشنایی با شیخ محمود شبستری
بیان کاربرد تحمیدیه در زندگی
توضیح مفاهیم تحمیدیه


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 1
فرمت فایل : PDF
دانلود : 81
ثبت شده در 4 بهمن 98