1398/10/26

طرح درس روزانه علوم تجربی ششم دبستان | درس 6: ورزش و نیرو (1)

علوم تجربی ششم دبستان

آشنایی با مفهوم نیرو
آشنایی با اثر نیرو بر اجسام دیگر
در مثال ها مختلف اثر نیرو را بیان کند.
فراگیر بتواند نیرو را تعریف کند (دانشی)
فراگیر بتواند اثرات نیرو را بر جسم تفسیر کند (دانشی)
فراگیر بتواند با انجام چند فعالیت اثر نیرو را نشان دهد (مهارتی)
فراگیر بتواند با دیدن اطراف خود اثرات نیرو در حرکت و جابجایی اجسام پی ببرد (مهارتی)
فراگیر بتواند در انجام کار گروهی از خود علاقه نشان دهد (نگرشی)
فراگیر بتواند به دوستان و معلم خود احترام بگذارد (نگرشی)

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 13
ثبت شده در 26 دی 98