1398/10/24

طرح درس روزانه علوم تجربی پنجم دبستان | درس 11: بکارید و بخورید

علوم تجربی پنجم دبستان

دانش آموز ...
به اهمیت خاک مناسب برای رشد گیاهان پی می برند (دانشی)
به وجود نور کافی برای رشد و سرسبزی گیاهان پی می برند (دانشی)
به اثرات آب مقطر و آب شور بر رشد گیاهان پی می برند (دانشی)
علت شخم زدن زمین های کشاورزی را با ذکر دلیل بیان می کند (درک و فهم)
به انجام فعالیت ها و آزمایش های گروهی علاقه نشان می دهد (عاطفی)
در بحث و نتیجه گیری گروهی شرکت می کند (نگرشی)
با انجام آزمایش و فعالیت، به وجود آب مناسب برای رشد گیاهان اشاره می کند ( رفتاری)


برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 3
ثبت شده در 24 دی 98