1398/10/24

طرح درس روزانه علوم تجربی پنجم دبستان | درس 11: بکارید و بخورید

علوم تجربی پنجم دبستان

دانش آموز ...
به اهمیت خاک مناسب برای رشد گیاهان پی می برند (دانشی)
به وجود نور کافی برای رشد و سرسبزی گیاهان پی می برند (دانشی)
به اثرات آب مقطر و آب شور بر رشد گیاهان پی می برند (دانشی)
علت شخم زدن زمین های کشاورزی را با ذکر دلیل بیان می کند (درک و فهم)
به انجام فعالیت ها و آزمایش های گروهی علاقه نشان می دهد (عاطفی)
در بحث و نتیجه گیری گروهی شرکت می کند (نگرشی)
با انجام آزمایش و فعالیت، به وجود آب مناسب برای رشد گیاهان اشاره می کند ( رفتاری)

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 21
ثبت شده در 24 دی 98
روش های جذب غذا در تک یاخته ای ها
توسط مریم حسینی در 22 مرداد
رابطه بین دمای نقطه جوش و نیروی مولکولی
توسط ریحانه پایکاری در 22 مرداد
توضیح ساده یون دوقطبی
توسط ریحانه پایکاری در 22 مرداد
مسلط شدن بر احجام افلاطونی
توسط پویا آصفی در 22 مرداد