1398/10/22

طرح درس روزانه علوم تجربی چهارم دبستان | تنفس و انتقال مواد در بدن

علوم تجربی چهارم دبستان

هدف کلی:
آشنایی دانش آمـوزان با تنفس و انتقال مواد در بدن

اهداف جزئی:
انتظار می رود فراگیران در پایان درس بتوانند :
عمل دم و بازدم را تعریف کنند. (دانشی)
نحوه ی انتقال مواد در بدن را توضیح دهند. (دانشی)
تصفیه خون را با مثال توضیح دهند. (دانشی)
رابطه ی اندازه ی ساخت حباب و جثه ی هر فرد را تحقیق کنند. (مهارتی)
در مورد فایده ی وجود مو در بینی انسان گزارش تهیه کنند. (مهارتی)
آزمایشی طراحی کنند تا ببینند تعداد نبض افراد یکسان است. چرا؟ (مهارتی)
تصویری از چگونگی انتقال مواد به سلول های بدن رسم کنند. (حرکتی)
با رسم جدول کارهایی که برای سلامتی خود لازم است انجام دهند را نشان دهند. (حرکتی)
آزمایشی انجام دهند تا متوجه شوند آیا قلب انسان در هنگام خواب یا استراحت ضربان دارد یا نه؟
وظایف هرکدام از اعضای بدن (قلب ، سرخ رگ ، سیاه رگ ، مویرگ)را با رسم جدول بیان کنند . (حرکتی)
یک روزنامه دیواری از غذاهای چرب و اثرات آن درست کنند. (حرکتی)

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 4
فرمت فایل : DOCX
دانلود : 17
ثبت شده در 22 دی 98