پاورپوینت علوم و فنون ادبی کنکور | پیشینه و تفاوت های بلاغی

زبان و ادبیات فارسی تخصصی کنکور سراسری دوره دوم متوسطه- نظری ادبیات و علوم انسانی

مباحث :
پاور پوینت حاضر کلیات مبانی علوم فنون را دربرگرفته و از پیشینه و تفاوت های بلاغی سخن گفته است که مطالع آن برای هر دبیری الزامی است. در برخی اسلاید ها بلاغت و فصاحت ادبی نیز گنجانده شده تا برای تدریس بهتر از آن ها استفاده شود. پاورپوینت مجموعه 5 پاور پوینت از دبیران ادبیات است که از کتب گوناگون علو و فنون (صناعات ادبی) استفاده نموده اند. که در آخر هر بخش به اسامی ایشان اشاره شده است. امید است با مرور اسلاید ها هر یک از دبیران به شیوه تدریس خود آن را ویرایش نمایند.
محتوای پاور پوینت حاضر عبارتند از:
1-
مبانی علوم و فنون
ادبیات و ادیب
تفاوت زبان و ادبیات
فصاحت و بلاغت
قلمرو های ادبی. فکری. زبانی و مصادیق آن ها
انواع ادبی
کالبد شکافی متن (شعر . نثر)
2-
تاریخ ادبیات و سبک شناسی
3-
وزن شعر
راه های تشخیص موسیقی شعر
تقطیع ارکان شعر
خط عروضی
قافیه های خطی
قافیه درونی
عروض
درست خوانی
4-
موازنه
ترصیع
جناس
اشتقاق

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : PPTX
دانلود : 75
بروزرسانی شده در 8 دی 98