1398/9/17

ویدئو خاموش کردن آتش ظرف حاوی روغن با آب علوم تجربی هشتم

علوم تجربی هشتم دوره اول متوسطه

مباحث :
فصل 2: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی
ویدئو خاموش کردن آتش ظرف حاوی روغن با آب علوم تجربی هشتم


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : MP4
دانلود : 54
ثبت شده در 17 آذر 98