1398/8/15

جزوه قلمرو زبانی فارسی دوازدهم

فارسی (3) دوازدهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم تجربی

مباحث :
مباحث مربوط به قلمروزبانی
ناگفته های دستور
انواع جمله. اجزای جمله. انواع واژه.انواع ترکیب های اضافی. انواع وابسته
ویژگی های فعل .انواع فعل .مجهول کردن و گذراکردن فعل.زمان افعال و ...
انواع الف .انواع ان. انواع ی .انواع ک.انواع و .انواع را. انواع ...
همه مباحث همراه تمرین .


تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 35
فرمت فایل : PDF
دانلود : 240
ثبت شده در 15 آبان 98
رابطه بین پاره خط های مختلف
توسط حسین ح در 17 خرداد
دو عدد گنگ که جمع آن ها گنگ نباشد
توسط Zahra Padash در 17 خرداد
تفسیر عقاید ایران باستان
توسط دانیال عبدالعلی زاده در 16 خرداد
گویا کردن کسر با مخرج رادیکالی
توسط bahar Khaksar در 16 خرداد