1398/4/16

جزوه قواعد درس 1 انگلیسی دهم | Lesson 1: Saving Nature

زبان انگلیسی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

قواعد آینده ساده (آینده ساده با فعل کمکی will، آینده ساده با be going to)
استفاده از کلمات پرسشی Wh+How همراه با آینده ساده
تشخیص اسم بر اساس محل قرار گیری کلمه
اسم عام و اسم خاص
اسم مفرد و اسم جمع


برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 12
فرمت فایل : PDF
دانلود : 20
بروزرسانی شده در 16 تیر 98