1394/8/14

معنی شعر فارسی نهم | نیایش:به نام خداوند جان و خرد

فارسی و نگارش نهم دوره اول متوسطه

معنی شعر به نام خداوند جان و خرد

به نام خداوند جان و خرد * * * کزین برتر اندیشه بر نگذرد
خداوند نام و خداوند جای * * * خداوند روزی ده رهنمای
خداوند کیوان و گردان سپهر * * * فروزنده ی ماه و ناهید و مهر
نیابد بدو نیز، اندیشه راه * * * که او برتر از نام و از جای گاه

ستودن نداند کس او را چو هست * * * میان بندگی را ببیاید بست

توانا بود هرکه دانا بود * * * ز دانش، دل پیر، برنا بود


برای دانلود ثبت نام کنید (وارد شوید) و کیف پول خود را شارژ کنید.

لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 81
ثبت شده در 14 آبان 94