{{ (unreadNum > 99)? '+99' : unreadNum }}
اعلان ها
اعلان جدیدی وجود ندارد!
{{ number }}

پربازدیدها: #{{ tag.title }}

زبان انگلیسی (3) 1403/03/1

تدریس درک مطلب درس 1 کتاب زبان دوازدهم

دوره دوم متوسطه- نظری دوازدهم ادبیات و علوم انسانی زبان انگلیسی (3)


باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

مدت زمان ویدئو : 17 دقیقه

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

محتوا: آموزش کتاب درسی (MP4)
بازدید : 83
ثبت شده در 1 خرداد 1403
آرمان مهران راد