1394/7/25

فایل صوتی فتو دیکشنری انگلیسی نهم | درس اول: personality

انگلیسی نهم دوره اول متوسطه

Grade nine - Lesson one
What type of personality do you have?
shy-angry- brave - careless-cruel-rude-nervous-quiet-funny-selfish-neat


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : MP3
دانلود : 489
ثبت شده در 25 مهر 94