1394/7/19

فیلم آزمایش بررسی آثار فشار هوا | لیوان واژگون

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

لیوان تقریباً پر از آب می شود و روی آن مقوای نازکی قرار می گیرد. سپس لیوان را واژگون می کنیم. زمانی که آب می خواهد از لیوان بیرون بریزد و به مقوا برخورد می کند. فشاری که از طرف ستون آب موجود در لیوان به مقوا وارد می شود، کمتر از فشاری است که از طرف هوای بیرون به مقوا وارد می شود و در نتیجه آب در لیوان باقی می ماند.


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : MP4
دانلود : 431
ثبت شده در 19 مهر 94