1398/2/4

جدول نام فارسی و فرمول اسیدها + نام فارسی و نماد شیمیایی یون ها

شیمی (1) دهم دوره دوم متوسطه- نظری علوم ریاضی

نام فارسی اسید فرمول اسید نام فارسی یون نماد شیمیایی یون


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

فرمت فایل : DOCX
دانلود : 188
ثبت شده در 4 اردیبهشت 98