1394/7/18

فیلم آزمایش فشار هوا | تخلیه هوای بین دو نیمکره

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

دو نیکره روی هم قرار گرفته اند و هوای داخل آنها با یک پمپ خلأ خالی می شود. با این کار داخل نیمکره ها خلأ ایجاد می شود. در نتیجه فشار خارج نیمکره ها خیلی بیشتر از فشار داخل می شود به طوری که نیروی فوق العاده زیادی برای جدا کردن آنها از یکدیگر نیاز است.


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 1 دقیقه
فرمت فایل : MP4
دانلود : 344
ثبت شده در 18 مهر 94