1394/7/18

فیلم آزمایش فشار هوا | مچاله شدن قوطی نوشابه

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

مقدار کمی آب درون قوطی نوشابه ریخته شده است. وقتی قوطی نوشابه را در مجاورت حرارت قرار می‌دهید، آبی که درون آن ریخته‌اید به جوش می‌آید. بخار آب‌جوش، هوای درون قوطی را با فشار به بیرون می‌راند. زمانی که همه فضای درون قوطی را بخار آب پر کرده است، با برگرداندن قوطی و فروبردن آن در ظرف محتوی آب، دمای آن به طور ناگهانی کاهش می‌یابد. کاهش دمای قوطی و خنک شدن آن موجب متراکم شدن بخار آب درون آن و در نتیجه ایجاد خلأ مختصری در داخل قوطی می‌شود. بنابراین بر اثر ایجاد این خلأ نسبی، فشار هوای درون قوطی به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و فشار هوای بیرون که در مقایسه با فشار هوای درون قوطی بیشتر است موجب مچاله شدن قوطی می‌شود.

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : MP4
دانلود : 443
ثبت شده در 18 مهر 94