1394/7/18

نقشه مونتاژی، قطعات حلزون چوبی | پودمان ساز و کارهای حرکتی

کار و فناوری نهم دوره اول متوسطه

نقشه مونتاژی، قطعات حلزون چوبی
پودمان ساز و کارهای حرکتی

تدریس خصوصیلطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

تعداد صفحات فایل : 3
فرمت فایل : PDF
دانلود : 1358
ثبت شده در 18 مهر 94