1394/7/18

فیلم آزمایش مقایسه فشار حاصل از توزیع نیرو روی یک سطح بزرگ و سطح کوچک

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه

وقتی نیرو روی تعداد زیادی نوک میخ توزیع می شود، فشار کوچکی به هر یک از میخ ها وارد می شود و بادکنک نمی ترکد.
وقتی که نیرو روی تعداد کمتری میخ توزیع شود، فشار وارد شده به هر یک از میخ ها بیشتر می شود و در نتیجه بادکنک می ترکد.


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : MP4
دانلود : 282
ثبت شده در 18 مهر 94