1394/7/18

مدلسازی ساز و کار حرکتی لنگ آونگ(برگشت سریع)| پودمان ساز و کارهای حرکتی

کار و فناوری نهم دوره اول متوسطه

مدلسازی مکانیزم لنگ آونگ(برگشت سریع) با نرم افزار solidworks
پودمان ساز و کارهای حرکتی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
فرمت فایل : MP4
دانلود : 192
ثبت شده در 18 مهر 94