1394/7/18

فیلم نمایش ساز و کار حرکتی موتور بوکسی| ساز و کارهای حرکتی

کار و فناوری نهم دوره اول متوسطه

+ فیلم نمایش ساز و کار حرکتی موتور بوکسی
+ ساز و کارهای حرکتی


لطفا به قوانین نشر محتوا در فضای مجازی احترام گذاشته و از انتشار مجدد این فایل ها خودداری کنید.

پیش نمایش ویدئو
مدت زمان ویدئو : 2 دقیقه
فرمت فایل : MP4
دانلود : 225
ثبت شده در 18 مهر 94